Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "6. parlamentārais sasaukums, dos Santos Manuel"  
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 401.467   B6-0148/2008
2008. gada 16. aprīļa
XML  PDF  WORD 
Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García
PSE grupas vārdā
par V ES un LAK augstākā līmeņa sanāksmi Limā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 401.465/01   RC-B6-0147/2008
2008. gada 22. aprīļa
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 103. panta 4. punktu, iesniedza:
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon, José Ribeiro e Castro PPE-DE grupas vārdā,
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García PSE grupas vārdā,
– Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta, Renate Weber ALDE grupas vārdā,
– Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Inese Vaidere UEN grupas vārdā,
– Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz Zaļo/ALE grupas vārdā,
– Willy Meyer Pleite GUE/NGL grupas vārdā,
– Irena Belohorská
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– PPE-DE (B6‑0147/2008)
– PSE (B6‑0148/2008)
– Zaļie/ALE (B6‑0149/2008)
– ALDE (B6‑0150/2008)
– UEN (B6‑0172/2008)
– GUE/NGL (B6‑0173/2008)
par V ES un LAK augstākā līmeņa sanāksmi Limā
Juridisks paziņojums