Propozycje rezolucji
Znaleziono 2 wynik(-i) dla "6 kadencja, dos Santos Manuel"  
PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.467   B6-0148/2008
16 kwietnia 2008
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie V szczytu UE-AŁK w Limie
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.465/01   RC-B6-0147/2008
22 kwietnia 2008
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon, José Ribeiro e Castro, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García, w imieniu grupy politycznej PSE
– Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta, Renate Weber, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej UEN
– Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Willy Meyer Pleite, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
– Irena Belohorská
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PPE-DE (B6‑0147/2008)
– PSE (B6‑0148/2008)
– Verts/ALE (B6‑0149/2008)
– ALDE (B6‑0150/2008)
– UEN (B6‑0172/2008)
– GUE/NGL (B6‑0173/2008)
w sprawie V szczytu UE-AŁK w Limie
Informacja prawna