Propuneri de rezoluţie
2 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 6-a legislatură, dos Santos Manuel"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.467   B6-0148/2008
16 April 2008
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García
on behalf of the PSE Group
on the Fifth EU-LAC Summit in Lima
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 401.465/01   RC-B6-0147/2008
22 aprilie 2008
XML  PDF  WORD 
depusă, în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon, José Ribeiro e Castro, în numele Grupului PPE-DE
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto, Luis Yañez-Barnuevo García, în numele Grupului PSE
– Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta, Renate Weber, în numele Grupului ALDE
– Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Inese Vaidere, în numele Grupului UEN
– Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Alain Lipietz, în numele Grupului Verts/ALE
– Willy Meyer Pleite, în numele Grupului GUE/NGL
– Irena Belohorská
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
– PPE-DE (B6‑0147/2008)
– PSE (B6‑0148/2008)
– Verts/ALE (B6‑0149/2008)
– ALDE (B6‑0150/2008)
– UEN (B6‑0172/2008)
– GUE/NGL (B6‑0173/2008)
privind cea de-a V-a reuniune la nivel înalt UE/ALC de la Lima
Notă juridică