Predlogi resolucije
Rezultati: 2 za besede: "6. mandat, dos Santos Manuel"  
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 401.467   B6-0148/2008
16. aprila 2008
XML  PDF  WORD 
k izjavam Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Gabriela Creţu, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Erika Mann, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto in Luis Yañez-Barnuevo García
v imenu skupine PSE
o petem vrhunskem srečanju EU ter latinskoameriških in karibskih držav v Limi
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 401.465/01   RC-B6-0147/2008
22. aprila 2008
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 103(4) poslovnika, ki ga predlagajo:
– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Peter Šťastný, Fernando Fernández Martín, Francisco José Millán Mon in José Ribeiro e Castro v imenu skupine PPE-DE
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Claudio Fava, Raimon Obiols i Germà, Sérgio Sousa Pinto in Luis Yañez-Barnuevo García v imenu skupine PSE
– Janelly Fourtou, Josu Ortuondo Larrea, Gianluca Susta in Renate Weber v imenu skupine ALDE
– Cristiana Muscardini, Adam Bielan in Inese Vaidere v imenu skupine UEN
– Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda in Alain Lipietz v imenu skupine Verts/ALE
– Willy Meyer Pleite v imenu skupine GUE/NGL
– Irena Belohorská
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– PPE-DE (B6‑0147/2008)
– PSE (B6‑0148/2008)
– Verts/ALE (B6‑0149/2008)
– ALDE (B6‑0150/2008)
– UEN (B6‑0172/2008)
– GUE/NGL (B6‑0173/2008)
o petem vrhunskem srečanju EU ter latinskoameriških in karibskih držav v Limi
Pravno obvestilo