Päätöslauselmaesitykset
2 osumaa haulle "6. vaalikausi, Schierhuber Agnes"  
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24. lokakuuta 2007
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson ja Agnes Schierhuber PPE-DE-ryhmän puolesta
– Luis Manuel Capoulas Santos PSE-ryhmän puolesta
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė ja Danutė Budreikaitė ALDE-ryhmän puolesta
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki ja Mieczysław Edmund Janowski UEN-ryhmän puolesta
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
rehujen ja elintarvikkeiden hintojen noususta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 393.033   B6-0323/2007
29. elokuuta 2007
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo, Ioannis Varvitsiotis, Nikolaos Vakalis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis, Ioannis Gklavakis, Giorgos Dimitrakopoulos, Antonios Samaras, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes, Margie Sudre, Fernando Fernandez Martin, Sergio Marques, Laszlo Surjan, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomas Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob Ridzi, Yiannakis Matsis, Antonio Tajani ja Agnes Schierhuber
PPE-DE-ryhmän puolesta
tämän kesän luonnonkatastrofeista
Oikeudellinen huomautus