Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "6. parlamentārais sasaukums, Schierhuber Agnes"  
KOPĪGAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
2007. gada 24. oktobra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu, iesniedza:
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson un Agnes Schierhuber PPE-DE grupas vārdā,
– Luis Manuel Capoulas Santos PSE grupas vārdā,
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė un Danutė Budreikaitė ALDE grupas vārdā,
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki and Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā,
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Zaļo/ALE grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Zaļie/ALE (B6‑0405/2007)
par barības un pārtikas cenu pieaugumu
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 393.033   B6-0323/2007
2007. gada 29. augusta
XML  PDF  WORD 
Pamatojoties uz Komisijas ziņojumu,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Gerardo Galeote Quecedo, Ioannis Varvitsiotis, Nikolaos Vakalis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis, Ioannis Gklavakis, Giorgos Dimitrakopoulos, Antonios Samaras, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes, Margie Sudre, Fernando Fernandez Martin, Sergio Marques, Laszlo Surjan, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomas Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob Ridzi, Yiannakis Matsis, Antonio Tajani un Agnes Schierhuber
PPE-DE grupas vārdā
par šīs vasaras dabas katastrofām
Juridisks paziņojums