Návrhy uznesenia
Výsledky: 2 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Schierhuber Agnes"  
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24. októbra 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson, Agnes Schierhuber v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Luis Manuel Capoulas Santos v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė, Danutė Budreikaitė v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski v mene Skupiny Únie za Európu národov
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
o zvyšovaní cien krmív a potravín
NÁVRH UZNESENIA
PE 393.033   B6-0323/2007
29. augusta 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú: Gerardo Galeote Quecedo, Ioannis Varvitsiotis, Nikolaos Vakalis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis, Ioannis Gklavakis, Giorgos Dimitrakopoulos, Antonios Samaras, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes, Margie Sudre, Fernando Fernandez Martin, Sergio Marques, Laszlo Surjan, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomas Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob Ridzi, Yiannakis Matsis, Antonio Tajani a Agnes Schierhuber
v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
o živelných pohromách v lete tohto roku
Právne oznámenie