Förslag till resolution
2 träff(ar) för "6:e valperioden, Schierhuber Agnes"  
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24 oktober 2007
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson och Agnes Schierhuber, för PPE‑DE‑gruppen
– Luis Manuel Capoulas Santos, för PSE-gruppen
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė och Danutė Budreikaitė, för ALDE-gruppen
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki och Mieczysław Edmund Janowski, för UEN-gruppen
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, för Verts/ALE-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
om ökande priser på foder och livsmedel
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 393.033   B6-0323/2007
29 augusti 2007
XML  PDF  WORD 
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Gerardo Galeote Quecedo, Ioannis Varvitsiotis, Nikolaos Vakalis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis, Ioannis Gklavakis, Giorgos Dimitrakopoulos, Antonios Samaras, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes, Margie Sudre, Fernando Fernandez Martin, Sergio Marques, Laszlo Surjan, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomas Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob Ridzi, Yiannakis Matsis, Antonio Tajani and Agnes Schierhuber
för PPE-DE-gruppen
om sommarens naturkatastrofer
Rättsligt meddelande