Návrhy usnesení
2 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Siekierski Czesław Adam"  
NÁVRH USNESENÍ,
PE 423.034   B6-0167/2009
25. března 2009
XML  PDF  WORD 
který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6‑0226/2009
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski a Adam Bielan
za skupinu UEN,
o roli kultury v rozvoji evropských regionů
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 393.007/RC.1   RC-B6-0292/2007
11. července 2007
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
– Roberta Alma Anastase, Bogusław Sonik, Maria Petre, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Radu Ţîrle, Czesław Adam Siekierski, Jacek Saryusz-Wolski za skupinu PPE-DE,
– Pasqualina Napoletano, Marianne Mikko, Raimon Obiols i Germà, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Dan Mihalache, Radu Podgorean za skupinu PSE,
– Adina-Ioana Vălean, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis za skupinu ALDE,
– Zdzisław Zbigniew Podkański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bernard Wojciechowski, Inese Vaidere za skupinu UEN,
– Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE,
– Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– ALDE (B6‑0292/07)
– UEN (B6‑0293/07)
– GUE/NGL (B6‑0296/07)
– PPE-DE (B6‑0298/07)
– PSE (B6‑0302/07)
– Verts/ALE (B6‑0304/07)
o Moldavsku
Právní upozornění