Päätöslauselmaesitykset
2 osumaa haulle "6. vaalikausi, Siekierski Czesław Adam"  
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 423.034   B6-0167/2009
25. maaliskuuta 2009
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0226/2009 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski ja Adam Bielan
UEN-ryhmän puolesta
kulttuurin roolista Euroopan alueiden kehittämisessä
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 393.007/RC.1   RC-B6-0292/2007
11. heinäkuuta 2007
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
– Roberta Alma Anastase, Bogusław Sonik, Maria Petre, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Radu Ţîrle, Czesław Adam Siekierski ja Jacek Saryusz-Wolski PPE-DE-ryhmän puolesta
– Pasqualina Napoletano, Marianne Mikko, Raimon Obiols i Germà, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Dan Mihalache ja Radu Podgorean PSE-ryhmän puolesta
– Adina-Ioana Vălean, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta
– Zdzisław Zbigniew Podkański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta
– Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– ALDE (B6‑0292/07)
– UEN (B6‑0293/07)
– GUE/NGL (B6‑0296/07)
– PPE-DE (B6‑0298/07)
– PSE (B6‑0302/07)
– Verts/ALE (B6‑0304/07)
Moldovasta
Oikeudellinen huomautus