Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
2 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Siekierski Czesław Adam"  
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 423.034   B6-0167/2009
25 ta' Marzu 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa wara l-mistoqsija li titlob tweġiba orali B6‑0226/2009
skont l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura
minn Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski u Adam Bielan
f'isem il-Grupp UEN
dwar l-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 393.007/RC.1   RC-B6-0292/2007
11 ta' Lulju 2007
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Roberta Alma Anastase, Bogusław Sonik, Maria Petre, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Radu Ţîrle, Czesław Adam Siekierski, Jacek Saryusz-Wolski, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Marianne Mikko, Raimon Obiols i Germà, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Dan Mihalache, Radu Podgorean, f’isem il-Grupp PSE
– Adina-Ioana Vălean, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, f’isem il-Grupp ALDE
– Zdzisław Zbigniew Podkański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, f'isem il-Grupp UEN
– Elisabeth Schroedter, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– Helmuth Markov f’isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– ALDE (B6‑0292/07)
– UEN (B6‑0293/07)
– GUE/NGL (B6‑0296/07)
– PPE-DE (B6‑0298/07)
– PSE (B6‑0302/07)
– Verts/ALE (B6‑0304/07)
Dwar il-Moldova
Avviż legali