Propozycje rezolucji
Znaleziono 2 wynik(-i) dla "6 kadencja, Siekierski Czesław Adam"  
PROJEKT REZOLUCJI
PE 423.034   B6-0167/2009
25 marca 2009
XML  PDF  WORD 
w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0226/2009
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyli Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski i Adam Bielan
w imieniu grupy politycznej UEN
w sprawie roli kultury w rozwoju regionów europejskich
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 393.007/RC.1   RC-B6-0292/2007
11 lipca 2007
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Roberta Alma Anastase, Bogusław Sonik, Maria Petre, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Radu Ţîrle, Czesław Adam Siekierski, Jacek Saryusz-Wolski, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Marianne Mikko, Raimon Obiols i Germà, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Dan Mihalache, Radu Podgorean, w imieniu grupy politycznej PSE
– Adina-Ioana Vălean, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Zdzisław Zbigniew Podkański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, w imieniu grupy politycznej UEN
– Elisabeth Schroedter, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Helmuth Markov, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– ALDE (B6‑0292/2007)
– UEN (B6‑0293/2007)
– GUE/NGL (B6‑0296/2007)
– PPE-DE (B6‑0298/2007)
– PSE (B6‑0302/2007)
– Verts/ALE (B6‑0304/2007)
w sprawie Mołdawii
Informacja prawna