Propuneri de rezoluţie
2 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 6-a legislatură, Siekierski Czesław Adam"  
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 423.034   B6-0167/2009
25 martie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B6‑0226/2009
în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
de Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski și Adam Bielan
în numele Grupului UEN
referitoare la rolul culturii în dezvoltarea regiunilor europene
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 393.007/RC.1   RC-B6-0292/2007
11 iulie 2007
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură de
– Roberta Alma Anastase, Bogusław Sonik, Maria Petre, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Radu Ţîrle, Czesław Adam Siekierski, Jacek Saryusz-Wolski, în numele Grupului PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Marianne Mikko, Raimon Obiols i Germà, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Dan Mihalache, Radu Podgorean, în numele Grupului PSE
– Adina-Ioana Vălean, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE
– Zdzisław Zbigniew Podkański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, în numele Grupului UEN
– Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE
– Helmuth Markov, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
– ALDE (B6‑0292/07)
– UEN (B6‑0293/07)
– GUE/NGL (B6‑0296/07)
– PPE-DE (B6‑0298/07)
– PSE (B6‑0302/07)
– Verts/ALE (B6‑0304/07)
privind Republica Moldova
Notă juridică