Návrhy uznesenia
Výsledky: 2 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Siekierski Czesław Adam"  
NÁVRH UZNESENIA
PE 423.034   B6-0167/2009
25. marca 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0226/2009
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski a Adam Bielan
v mene skupiny UEN
o úlohe kultúry v rozvoji európskych regiónov
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 393.007/RC.1   RC-B6-0292/2007
11. júla 2007
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Roberta Alma Anastase, Bogusław Sonik, Maria Petre, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Radu Ţîrle, Czesław Adam Siekierski, Jacek Saryusz-Wolski v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov
– Pasqualina Napoletano, Marianne Mikko, Raimon Obiols i Germà, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Dan Mihalache, Radu Podgorean v mene Socialistickej skupiny v Európskom parlamente
– Adina-Ioana Vălean, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu
– Zdzisław Zbigniew Podkański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere v mene Skupiny Únie za Európu národov
– Elisabeth Schroedter v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
– Helmuth Markov v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Nordickej zelenej ľavice
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– ALDE (B6‑0292/07)
– UEN (B6‑0293/07)
– GUE/NGL (B6‑0296/07)
– PPE-DE (B6‑0298/07)
– PSE (B6‑0302/07)
– Verts/ALE (B6‑0304/07)
o Moldavsku
Právne oznámenie