Predlogi resolucije
Rezultati: 2 za besede: "6. mandat, Siekierski Czesław Adam"  
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 423.034   B6-0167/2009
25. marca 2009
XML  PDF  WORD 
k vprašanju za ustni odgovor B6‑0226/2009
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlagajo Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski in Adam Bielan
v imenu skupine UEN
o vlogi kulture v razvoju evropskih regij
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 393.007/RC.1   RC-B6-0292/2007
11. julija 2007
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) Poslovnika, ki ga vlagajo:
– Roberta Alma Anastase, Bogusław Sonik, Maria Petre, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Radu Ţîrle, Czesław Adam Siekierski in Jacek Saryusz-Wolski v imenu skupine PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Marianne Mikko, Raimon Obiols i Germà, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Dan Mihalache in Radu Podgorean v imenu skupine PSE
– Adina-Ioana Vălean, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE
– Zdzisław Zbigniew Podkański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski in Inese Vaidere v imenu skupine UEN
– Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE
– Helmuth Markov v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– ALDE (B6‑0292/07)
– UEN (B6‑0293/07)
– GUE/NGL (B6‑0296/07)
– PPE-DE (B6‑0298/07)
– PSE (B6‑0302/07)
– Verts/ALE (B6‑0304/07)
o Moldaviji
Pravno obvestilo