Förslag till resolution
2 träff(ar) för "6:e valperioden, Siekierski Czesław Adam"  
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 423.034   B6-0167/2009
25 mars 2009
XML  PDF  WORD 
till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0229/2009
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bogdan Pęk, Andrzej Tomasz Zapałowski, Sylwester Chruszcz, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski och Adam Bielan
för UEN-gruppen
om kulturens roll i utvecklingen av europeiska regioner
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 393.007/RC.1   RC-B6-0292/2007
11 juli 2007
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– Roberta Alma Anastase, Bogusław Sonik, Maria Petre, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Radu Ţîrle, Czesław Adam Siekierski och Jacek Saryusz-Wolski för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano, Marianne Mikko, Raimon Obiols i Germà, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Dan Mihalache och Radu Podgorean för PSE-gruppen
– Adina-Ioana Vălean, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato och Marios Matsakis för ALDE-gruppen
– Zdzisław Zbigniew Podkański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski och Inese Vaidere för UEN-gruppen
– Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen
– Helmuth Markov för GUE/NGL
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– ALDE (B6‑0292/2007)
– UEN (B6‑0293/2007)
– GUE/NGL (B6‑0296/2007)
– PPE-DE (B6‑0298/2007)
– PSE (B6‑0302/2007)
– Verts/ALE (B6‑0304/2007)
om Moldavien
Rättsligt meddelande