Návrhy usnesení
20 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, McDonald Mary Lou"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2
NÁVRH USNESENÍ,
PE 416.101   B6-0624/2008
8. prosince 2008
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 78 odst. 3 jednacího řádu
předkládá Mary Lou McDonald
za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
o návrhu směrnice Rady, kterou se provádí Dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES
(KOM(2008)0422)
NÁVRH USNESENÍ,
PE 413.374   B6-0562/2008
20. října 2008
XML  PDF  WORD 
který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6‑0478/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Philip Bradbourn, Manfred Weber
za skupinu PPE-DE
Claudio Fava, Martine Roure
za skupinu PSE
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford
za skupinu ALDE
Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
za skupinu Verts/ALE
Roberta Angelilli
za skupinu UEN
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
za skupinu GUE/NGL,
o dopadu opatření pro bezpečnost letecké přepravy a detektorů pro fyzickou kontrolu na lidská práva, soukromí, lidskou důstojnost a ochranu údajů
NÁVRH USNESENÍ,
PE 413.287   B6-0434/2008
17. září 2008
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo a Mary Lou McDonald
za skupinu GUE/NGL,
o sociálním balíčku
NÁVRH USNESENÍ,
PE 401.036   B6-0055/2008
23. ledna 2008
XML  PDF  WORD 
který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 a B6‑0005/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald a Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL,
o evropské strategii pro romskou menšinu
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
28. ledna 2008
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu předkládají
– Lívia Járóka za skupinu PPE-DE
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin a Jan Andersson za skupinu PSE
– Viktória Mohácsi a Alfonso Andria za skupinu ALDE
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček a Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– PPE-DE (B6‑0050/2008)
– ALDE (B6‑0051/2008)
– Verts/ALE (B6‑0052/2008)
– PSE (B6‑0053/2008)
– GUE/NGL (B6‑0055/2008),
o evropské strategii pro romskou menšinu
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.211   B6-0529/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo
on behalf of the GUE/NGL Group
on recent unrest in Eastern Chad
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
12. prosince 2007
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Colm Burke za skupinu PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE
– Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen a Frédérique Ries za skupinu ALDE
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan a Konrad Szymański za skupinu UEN
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans a Alyn Smith za skupinu Verts/ALE
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou MacDonald a Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Verts/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
o právech žen v Saúdské Arábii
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
12. prosince 2007
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládají
– Henri Weber a Lívia Járóka za skupinu PPE-DE
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis a Csaba Sándor Tabajdi za skupinu PSE
– Viktória Mohácsi, Alexander Almaro a Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE
– Brian Crowley za skupinu UEN
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit a Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald a Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑0515/2007)
– Verts/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑0519/2007),
o boji s nárůstem extremismu v Evropě
NÁVRH USNESENÍ,
PE 394.792   B6-0353/2007
19. září 2007
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Dimitrios Papadimoulis, Mary Lou McDonald, Roberto Musacchio,
za skupinu GUE/NGL
o nebezpečných hračkách
NÁVRH USNESENÍ,
PE 389.437   B6-0171/2007
23. dubna 2007
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Evropské rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předložili Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto a André Brie
za skupinu GUE/NGL
o homofobii v Evropě
1 2
Právní upozornění