Forslag til beslutning
20 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, McDonald Mary Lou"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 416.101   B6-0624/2008
8. december 2008
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 78, stk. 3,
af Mary Lou McDonald
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
om forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF
(KOM(2008)0422)
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 413.374   B6-0562/2008
20. oktober 2008
XML  PDF  WORD 
på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0478/2008
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
af Philip Bradbourn og Manfred Weber
for PPE-DE-Gruppen
af Claudio Fava og Martine Roure
for PSE-Gruppen
af Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó og Sarah Ludford
for ALDE-Gruppen
af Kathalijne Maria Buitenweg og Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
af Roberta Angelilli
for UEN-Gruppen
af Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite og Bairbre de Brún
for GUE/NGL-Gruppen
om indvirkningen af luftfartssikkerhedsforanstaltninger og bodyscannere på menneskerettighederne, privatlivets fred, den personlige værdighed og databeskyttelse
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 413.287   B6-0434/2008
17. september 2008
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo og Mary Lou McDonald
for GUE/NGL-Gruppen
om den sociale velfærdspakke
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 401.036   B6-0055/2008
23. januar 2008
XML  PDF  WORD 
på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 og B6‑0005/2008
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
af Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald og Dimitrios Papadimoulis
for GUE/NGL-Gruppen
om en europæisk roma-strategi
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
28. januar 2008
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5, af
– Lívia Járóka for PPE-DE-Gruppen
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin og Jan Andersson for PSE-Gruppen
– Viktória Mohácsi og Alfonso Andria for ALDE-Gruppen
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček og Gisela Kallenbach for Verts/ALE-Gruppen
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald og Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PPE-DE (B6‑0050/2008)
– ALDE (B6‑0051/2008)
– Verts/ALE (B6‑0052/2008)
– PSE (B6‑0053/2008)
– GUE/NGL (B6‑0055/2008)
om en europæisk strategi for romaer
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.211   B6-0529/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo
on behalf of the GUE/NGL Group
on recent unrest in Eastern Chad
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
12. december 2007
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Colm Burke for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes og Elena Valenciano Martínez-Orozco for PSE-Gruppen
– Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan og Konrad Szymański for UEN-Gruppen
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans og Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald og Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Verts/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
om kvinders rettigheder i Saudi-Arabien
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
12. december 2007
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Henri Weber og Lívia Járóka for PPE-DE-Gruppen
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis og Csaba Sándor Tabajdi for PSE-Gruppen
– Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro og Ignasi Guardans Cambó for ALDE-Gruppen
– Brian Crowley for UEN-Gruppen
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit og Kathalijne Maria Buitenweg for Verts/ALE-Gruppen
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald og Sylvia-Yvonne Kaufmann for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑0515/2007)
– Verts/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑0519/2007)
om bekæmpelse af den stigende ekstremisme i Europa
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 394.792   B6-0353/2007
19. september 2007
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Dimitrios Papadimoulis, Mary Lou McDonald og Roberto Musacchio
for GUE/NGL-Gruppen
om farligt legetøj
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 389.437   B6-0171/2007
23. april 2007
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg og Raül Romeva i Rueda
for Verts/ALE-Gruppen
Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto og André Brie
for GUE/NGL-Gruppen
om homofobi i Europa
1 2
Juridisk meddelelse