Forslag til beslutning
20 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, McDonald Mary Lou"  
1 2
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 389.433/RC.1   RC-B6-0167/2007
25. april 2007
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Martine Roure og Michael Cashman for PSE-Gruppen
– Sophia in ‘t Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford og Jeanine Hennis-Plasschaert for ALDE-Gruppen
– Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto og André Brie for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– ALDE (B6‑0167/2007)
– PSE (B6‑0168/2007)
– Verts/ALE og GUE/NGL (B6‑0171/2007)
om homofobi i Europa
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 382.990/RC.1   RC-B6-0032/2007
29. januar 2007
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4,
– Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney og Piia-Noora Kauppi, for PPE-DE-Gruppen
– Martin Schulz, Pasqualina Napoletano og Elena Valenciano Martínez-Orozco, for PSE-Gruppen
– Marco Pannella og Marco Cappato, for ALDE-Gruppen
– Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit og Monica Frassoni, for Verts/ALE-Gruppen
– Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas og Mary Lou McDonald, for GUE/NGL-Gruppen
– Eoin Ryan og Roberta Angelilli
til erstatning af beslutningsforslag af:
– GUE/NGL (B6‑0032/2007)
– PSE (B6‑0033/2007)
– ALDE (B6‑0034/2007)
– PPE-DE (B6‑0035/2007)
– Verts/ALE (B6‑0036/2007)
om initiativet til fordel for et universelt moratorium for dødsstraf
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 382.990   B6-0032/2007
24. januar 2007
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas og Mary Lou McDonald
for GUE/NGL-Gruppen
om et internationalt moratorium for dødsstraf
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 381.818   B6-0587/2006
13. november 2006
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto og Willy Meyer Pleite
for GUE/NGL-Gruppen
om konvention om forbud mod biologiske våben og toksinvåben (BTWC), fragmentationsbomber og konventionelle våben
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 381.816/RC.1   RC-B6-0585/2006
15. november 2006
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Giorgos Dimitrakopoulos og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-DE-Gruppen
– Ana Maria Gomes, Jan Marinus Wiersma og Achille Occhetto for PSE-Gruppen
– Elizabeth Lynne og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen
– Angelika Beer, Caroline Lucas, Raül Romeva i Rueda og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen
– Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto og Willy Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen
– Mogens N.J. Camre for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PPE-DE (B6‑0585/2006)
– PSE (B6‑0586/2006)
– GUE/NGL (B6‑0587/2006)
– UEN (B6‑0593/2006)
– ALDE (B6‑0594/2006)
– Verts/ALE (B6‑0611/2006)
om konventionen om forbud mod bakteriologiske (biologiske) våben og toksinvåben (BTWC), klyngebomber og konventionelle våben
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 378.410   B6-0517/2006
25. september 2006
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Luisa Morgantini og Mary Lou McDonald
for GUE/NGL-Gruppen
om situationen i Darfur
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 378.333   B6-0476/2006
4. september 2006
XML  PDF  WORD 
på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0310/2006
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
af Vittorio Agnoletto, Helmuth Markov, Mary Lou McDonald og Umberto Guidoni
for GUE/NGL-Gruppen
om forfalskede lægemidler
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 378.324/RC.1   RC-B6-0467/2006
6. september 2006
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5
– Maria Martens for PPE-DE-Gruppen
– Miguel Angel Martínez Martínez, Margrietus van den Berg, for PSE-Gruppen
– Thierry Cornillet for ALDE-Gruppen
– Marie-Hélène Aubert, Carl Schlyter, Caroline Lucas, for Verts/ALE-Gruppen
– Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald, for GUE/NGL-Gruppen
– Ģirts Valdis Kristovskis, Eoin Ryan, for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– UEN (B6‑0467/06)
– GUE/NGL (B6‑0476/06)
– PPE-DE (B6‑0482/06)
– ALDE (B6‑0483/06)
– Verts/ALE (B6‑0485/06)
– PSE (B6‑0505/06)
om forfalskning af lægemidler
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 357.316   B6-0274/2005
20. april 2005
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Vittorio Emanuele Agnoletto, Giusto Catania, Bairbre de Brún, Ilda Figueiredo, Mary Lou McDonald, Sylvia-Yvonne Kaufmann og Erik Meijer
for GUE/NGL-Gruppen
om romaernes situation i Den Europæiske Union
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 350.957/rev.   B6-0204/2004/Rev. 1
8. december 2004
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 6
af Francis Wurtz, Fausto Bertinotti, Ilda Figueiredo, Adamos Adamou, Vittorio Emanuele Agnoletto, André Brie, Giusto Catania, Bairbre de Brún, Věra Flasarová, Umberto Guidoni, Jacky Henin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jaromír Kohlíček, Ole Krarup, Kartika Tamara Liotard, Diamanto Manolakou, Helmuth Markov, Jiří Maštálka, Mary Lou McDonald, Erik Meijer, Willy Meyer Pleite, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis, Dimitrios Papadimoulis, Tobias Pflüger, Miguel Portas, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Sérgio Ribeiro, Marco Rizzo, Esko Seppänen, Jonas Sjöstedt, Eva-Britt Svensson, Daniel Stroz, Georgios Toussas, Kyriacos Triantaphyllides, Feleknas Uca, Paul Verges, Sahra Wagenknecht og Gabriele Zimmer
for GUE/NGL-Gruppen
om forkastelse af forslaget til det almindelige budget for regnskabsåret 2005
1 2
Juridisk meddelelse