Päätöslauselmaesitykset
20 osumaa haulle "6. vaalikausi, McDonald Mary Lou"  
Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).
1 2
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 416.101   B6-0624/2008
8. joulukuuta 2008
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 78 artiklan 3 kohdan mukaisesti
Mary Lou McDonald
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta
ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta (2006) tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta
(KOM(2008)0422)
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 413.374   B6-0562/2008
20. lokakuuta 2008
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0478/2008 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Philip Bradbourn, Manfred Weber
PPE-DE-ryhmän puolesta
Claudio Fava, Martine Roure
PSE-ryhmän puolesta
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford
ALDE-ryhmän puolesta
Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Roberta Angelilli
UEN-ryhmän puolesta
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
GUE/NGL-ryhmän puolesta
ilmailun turvatoimien ja henkilöskannereiden vaikutuksista ihmisoikeuksiin, yksityisyyteen, ihmisarvoon ja tietosuojaan
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 413.287   B6-0434/2008
17. syyskuuta 2008
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo ja Mary Lou McDonald
GUE/NGL-ryhmän puolesta
sosiaalipaketista
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 401.036   B6-0055/2008
23. tammikuuta 2008
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavien kysymysten B6‑0389/2007, B6-0003/2008, B6‑0004/2008 ja B6‑0005/2008 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald ja Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL-ryhmän puolesta
romaneja koskevasta unionin strategiasta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
28. tammikuuta 2008
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
– Lívia Járóka PPE-DE-ryhmän puolesta
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin ja Jan Andersson, PSE-ryhmän puolesta
– Viktória Mohácsija Alfonso Andria, ALDE-ryhmän puolesta
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček ja Gisela Kallenbach, Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald ja Dimitrios Papadimoulis, GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– PPE-DE (B6‑0050/2008)
– ALDE (B6‑0051/2008)
– Verts/ALE (B6‑0052/2008)
– PSE (B6‑0053/2008)
– GUE/NGL (B6‑0055/2008)
romaneja koskevasta Euroopan unionin strategiasta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.211   B6-0529/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo
on behalf of the GUE/NGL Group
on recent unrest in Eastern Chad
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
12. joulukuuta 2007
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Colm Burke PPE-DE-ryhmän puolesta
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes ja Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta
– Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan ja Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans ja Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald ja Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Verts/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
naisten oikeuksista Saudi-Arabiassa
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
12. joulukuuta 2007
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Henri Weber ja Lívia Járóka PPE-DE-ryhmän puolesta
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis ja Csaba Sándor Tabajdi PSE-ryhmän puolesta
– Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro ja Ignasi Guardans Cambó ALDE-ryhmän puolesta
– Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit ja Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE-ryhmän puolesta
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald ja Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑0515/2007)
– Verts/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑0519/2007)
ääriainesten nousun torjunnasta Euroopassa
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 394.792   B6-0353/2007
19. syyskuuta 2007
XML  PDF  WORD 
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Dimitrios Papadimoulis, Mary Lou McDonald ja Roberto Musacchio
GUE/NGL-ryhmän puolesta
vaarallisista leluista
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 389.437   B6-0171/2007
23. huhtikuuta 2007
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t):
– Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto ja André Brie GUE/NGL‑ryhmän puolesta
homofobiasta Euroopassa
1 2
Oikeudellinen huomautus