Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "20" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, McDonald Mary Lou"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 416.101   B6-0624/2008
2008 m. gruodžio 8 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnio 3 dalį
pateikė Mary Lou McDonald
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas Europos bendrijos laivų savininkų asociacijos (ECSA) ir Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF) susitarimas dėl 2006 m. darbo jūroje konvencijos ir iš dalies keičiama Direktyva 1999/63/EB
(COM (2008)0422)
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 413.374   B6-0562/2008
2008 m. spalio 20 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B6‑0478/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Philip Bradbourn, Manfred Weber
PPE-DE frakcijos varduClaudio Fava, Martine Roure
PSE frakcija
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford
ALDE frakcija
Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcija
Roberta Angelilli
UEN frakcija
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
GUE/NGL frakcija
susisiekimo oru saugumo užtikrinimo priemonių ir kūno skaitytuvų poveikis žmogaus teisėms, privatumui, duomenų apsaugai ir asmens orumui
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 413.287   B6-0434/2008
2008 m. rugsėjo 17 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo ir Mary Lou McDonald
GUE/NGL frakcijos vardu
dėl socialinių priemonių rinkinio
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 401.036   B6-0055/2008
2008 m. sausio 23 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0389/2007, B6-0003/2008, B6-0004/2008 ir B6‑0005/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald ir Dimitrios Papadimoulis
GUE/NGL frakcijos vardu
dėl Europos strategijos romų klausimais
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
2008 m. sausio 28 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį pateikė
– Lívia Járóka PPE-DE frakcijos vardu,
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin ir Jan Andersson PSE frakcijos vardu,
– Viktória Mohácsi ir Alfonso Andria ALDE frakcijos vardu,
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček ir Gisela Kallenbach Verts/ALE frakcijos vardu,
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu,
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– PPE-DE (B6‑0050/2008)
– ALDE (B6‑0051/2008)
– Verts/ALE (B6‑0052/2008)
– PSE (B6‑0053/2008)
– GUE/NGL (B6‑0055/2008)
dėl Europos strategijos romų klausimais
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.211   B6-0529/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo
on behalf of the GUE/NGL Group
on recent unrest in Eastern Chad
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
2007 m. gruodžio 12 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ir Colm Burke PPE-DE frakcijos vardu
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes ir Elena Valenciano Martínez-Orozco Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen ir Frédérique Ries
– Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan ir Konrad Szymański UEN frakcijos vardu
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans ir Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald ir Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Verts/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
dėl moterų teisių Saudo Arabijoje
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
2007 m. gruodžio 12 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį pateikė
– Henri Weber ir Lívia Járóka PPE-DE frakcijos vardu
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis ir Csaba Sándor Tabajdi PSE frakcijos vardu
– Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro ir Ignasi Guardans Cambó UEN frakcijos vardu
– Brian Crowley Verts/ALE frakcijos vardu
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit ir Kathalijne Maria Buitenweg GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑0515/2007)
– Verts/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑0519/2007)
dėl kovos su Europoje plintančiu ekstremizmu
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 394.792   B6-0353/2007
2007 m. rugsėjo 19 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Dimitrios Papadimoulis, Mary Lou McDonald ir Roberto Musacchio
GUE/NGL frakcijos vardu,
dėl pavojingų žaislų
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 389.437   B6-0171/2007
2007 m. balandžio 23 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg ir Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu,
Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto ir André Brie
GUE/NGL frakcijos vardu
dėl homofobijos Europoje
1 2
Teisinis pranešimas