Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
20 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, McDonald Mary Lou"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 416.101   B6-0624/2008
8 ta' Diċembru 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 78(3) tar-Regoli ta’ Proċedura,
minn Mary Lou McDonald
f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li qed timplimenta l-Ftehim finalizzat mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Vapuri tal-Komunità Ewropea (ECSA) u l-Federazzjoni tal-Ħaddiema tat-Trasport Ewropej (ETF) dwar il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu tal-2006 u li temenda d-Direttiva 1999/63/KE
(COM(2008)0422)
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 413.374   B6-0562/2008
20 t'Ottubru 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa wara l-mistoqsija li titlob tweġiba orali B6‑0478/2008
skont l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura
minn Philip Bradbourn, Manfred Weber    f'isem il-Grupp PPE-DE       minn Claudio Fava, Martine Roure      f'isem il-Grupp PSE        minn Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford         f'isem il-Grupp ALDE        minn Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger    f'isem il-Grupp Verts/ALE        minn Roberta Angelilli       f'isem il-Grupp UEN         minn Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún   f'isem il-Grupp GUE/NGL
dwar l-impatt tal-miżuri ta' sigurtà tal-avjazzjoni u body scanners fuq id-drittijiet tal-bniedem, il-privatezza, id-dinjità umana u l-protezzjoni tad-dejta
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 413.287   B6-0434/2008
17 ta' Settembru 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura
minn Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo u Mary Lou McDonald
f'isem il-Grupp GUE/NGL
dwar il-Pakkett Soċjali
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 401.036   B6-0055/2008
23 ta' Jannar 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa wara l-mistoqsijiet li jitolbu tweġiba orali B6‑0389/2007, B6-0003/2008, B6‑0004/2008 u B6‑0005/2008
skond l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura
imressqa minn Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald u Dimitrios Papadimoulis
f'isem il-Grupp GUE/NGL
dwar Strateġija Ewropea għar-Roma
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
28 ta' Jannar 2008
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Lívia Járóka, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin u Jan Andersson, f'isem il-Grupp PSE
– Viktória Mohácsi u Alfonso Andria, f'isem il-Grupp ALDE
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček u Gisela Kallenbach, f’isem il-Grupp Verts/ALE
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald u Dimitrios Papadimoulis, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– PPE-DE (B6‑0050/2008)
– ALDE (B6‑0051/2008)
– Verts/ALE (B6‑0052/2008)
– PSE (B6‑0053/2008)
– GUE/NGL (B6‑0055/2008)
dwar Strateġija Ewropea għar-Roma
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.211   B6-0529/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo
on behalf of the GUE/NGL Group
on recent unrest in Eastern Chad
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
12 ta' Diċembru 2007
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola u Colm Burke, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes u Elena Valenciano Martínez-Orozco, f'isem il-Grupp PSE
– Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen u Frédérique Ries, f'isem il-Grupp ALDE
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan u Konrad Szymański, f'isem il-Grupp UEN
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans ud Alyn Smith, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald u Tobias Pflüger, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Verts/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Arabja Sawdita
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
12 ta' Diċembru 2007
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 103(4) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Henri Weber and Lívia Járóka, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis and Csaba Sándor Tabajdi, f'isem il-Grupp PSE
– Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro and Ignasi Guardans Cambó, f'isem il-Grupp ALDE
– Brian Crowley, f'isem il-Grupp UEN
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit and Kathalijne Maria Buitenweg, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald and Sylvia-Yvonne Kaufmann, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑0515/2007)
– Verts/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑0519/2007)
dwar il-ġlieda kontra ż-żieda ta' l-estremiżmu fl-Ewropa
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 394.792   B6-0353/2007
19 ta' Settembru 2007
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni
skond l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura
imressqa minn André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Dimitrios Papadimoulis, Mary Lou McDonald u Roberto Musacchio
f'isem il-Grupp GUE/NGL
dwar il-ġugarelli perikolużi
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 389.437   B6-0171/2007
23 t'April 2007
XML  PDF  WORD 
biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
skond l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta’ Proċedura
imressqa minn Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg u Raül Romeva i Rueda,
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto u André Brie
f’isem il-Grupp GUE/NGL
dwar l-omofobija fl-Ewropa
1 2
Avviż legali