Propozycje rezolucji
Znaleziono 20 wynik(-i) dla "6 kadencja, McDonald Mary Lou"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2
PROJEKT REZOLUCJI
PE 416.101   B6-0624/2008
8 grudnia 2008
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 78 ust. 3 Regulaminu
złożyła Mary Lou McDonald
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., oraz zmieniającej dyrektywę 1999/63/WE
(COM(2008)0422)
PROJEKT REZOLUCJI
PE 413.374   B6-0562/2008
20 października 2008
XML  PDF  WORD 
w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0478/2008
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyli Philip Bradbourn, Manfred Weber
w imieniu grupy politycznej PPE-DE
Claudio Fava, Martine Roure
w imieniu grupy politycznej PSE
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford w imieniu grupy politycznej ALDE
Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Roberta Angelilli
w imieniu grupy politycznej UEN
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie wpływu środków dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa oraz urządzeń prześwietlających pasażerów na prawa człowieka, prywatność, godność osobistą i ochronę danych
PROJEKT REZOLUCJI
PE 413.287   B6-0434/2008
17 września 2008
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo, Mary Lou McDonald
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie pakietu socjalnego
PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.036   B6-0055/2008
23 stycznia 2008
XML  PDF  WORD 
projekt w odpowiedzi na pytania wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 i B6‑0005/2008
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyli Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald oraz Dimitrios Papadimoulis
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie europejskiej strategii dotyczącej Romów
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
28 stycznia 2008
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 108 ust. 5 regulaminu złożyli
– Lívia Járóka, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin i Jan Andersson w imieniu grupy politycznej PSE
– Viktória Mohácsi i Alfonso Andria, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček i Gisela Kallenbach, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PPE-DE (B6‑0050/2008)
– ALDE (B6‑0051/2008)
– Verts/ALE (B6‑0052/2008)
– PSE (B6‑0053/2008)
– GUE/NGL (B6‑0055/2008)
w sprawie europejskiej strategii dotyczącej Romów
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.211   B6-0529/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo
on behalf of the GUE/NGL Group
on recent unrest in Eastern Chad
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
12 grudnia 2007
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korola oraz Colm Burke, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes oraz Elena Valenciano Martínez-Orozco, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen oraz Frédérique Ries, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan oraz Konrad Szymański, w imieniu grupy politycznej UEN
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans oraz Alyn Smith, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald oraz Tobias Pflüger, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Verts/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
w sprawie praw kobiet w Arabii Saudyjskiej
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
12 grudnia 2007
XML  PDF  WORD 
projekt zgodnie z art. 103 ust. 4 Regulaminu złożyli
– Henri Weber oraz Lívia Járóka, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis oraz Csaba Sándor Tabajdi, w imieniu grupy politycznej PSE
– Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro oraz Ignasi Guardans Cambó, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Brian Crowley, w imieniu grupy politycznej UEN
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit oraz Kathalijne Maria Buitenweg, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald oraz Sylvia-Yvonne Kaufmann, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑0515/2007)
– Verts/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑0519/2007)
w sprawie zwalczania ekstremizmu w Europie
PROJEKT REZOLUCJI
PE 394.792   B6-0353/2007
19 września 2007
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniem Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Dimitrios Papadimoulis, Mary Lou McDonald i Roberto Musacchio
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie niebezpiecznych zabawek
PROJEKT REZOLUCJI
PE 389.437   B6-0171/2007
23 kwietnia 2007
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg oraz Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto oraz André Brie
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie homofobii w Europie
1 2
Informacja prawna