Propuneri de rezoluţie
20 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 6-a legislatură, McDonald Mary Lou"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 416.101   B6-0624/2008
8 decembrie 2008
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 78 alineatul (3) din Regulamentul de procedură
de Mary Lou McDonald
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
privind propunerea de directivă a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția privind munca din domeniul maritim, din 2006, și de modificare a Directivei 1999/63/CE
(COM (2008)0422)
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 413.374   B6-0562/2008
20 octombrie 2008
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B6-0478/2008
în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
de Philip Bradbourn, Manfred Weber
în numele Grupului PPE-DE
de Claudio Fava, Martine Roure
în numele Grupului PSE
de Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford
în numele Grupului ALDE
de Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger
în numele Grupului Verts/ALE
de Roberta Angelilli
în numele Grupului UEN
de Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún
în numele Grupului GUE/NGL
privind repercusiunile măsurilor de siguranță aeriană și ale scanerelor corporale asupra drepturilor omului, intimității, demnității personale și protecției datelor
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 413.287   B6-0434/2008
17 septembrie 2008
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo și Mary Lou McDonald
în numele Grupului GUE/NGL
privind Pachetul social
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.036   B6-0055/2008
23 January 2008
XML  PDF  WORD 
further to Questions for Oral Answer B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 and B6‑0005/2008
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald and Dimitrios Papadimoulis
on behalf of the GUE/NGL Group
on a European strategy on the Roma
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
28 ianuarie 2008
XML  PDF  WORD 
depusă, în conformitate cu articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
– Lívia Járóka, în numele Grupului PPE-DE
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin şi Jan Andersson, în numele Grupului PSE
– Viktória Mohácsi şi Alfonso Andria, în numele Grupului ALDE
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček şi Gisela Kallenbach, în numele Grupului Verts/ALE
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald şi Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
– PPE-DE (B6‑0050/2008)
– ALDE (B6‑0051/2008)
– Verts/ALE (B6‑0052/2008)
– PSE (B6‑0053/2008)
– GUE/NGL (B6‑0055/2008)
privind strategia europeană pentru romi
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.211   B6-0529/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo
on behalf of the GUE/NGL Group
on recent unrest in Eastern Chad
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
12 decembrie 2007
XML  PDF  WORD 
depusă, în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola şi Colm Burke, în numele Grupului PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes şi Elena Valenciano Martínez-Orozco, în numele Grupului PSE
– Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan şi Konrad Szymański, în numele Grupului UEN
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans şi Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald şi Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Verts/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
privind drepturile femeilor în Arabia Saudită
PROPUNERE DE REZOLUŢIE COMUNĂ
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
12 decembrie 2007
XML  PDF  WORD 
depusă, în conformitate cu articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, de
– Henri Weber şi Lívia Járóka, în numele grupului PPE-DE
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis şi Csaba Sándor Tabajdi, în numele Grupului PSE
– Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro şi Ignasi Guardans Cambó, în numele Grupului ALDE
– Brian Crowley, în numele Grupului UEN
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit şi Kathalijne Maria Buitenweg, în numele Grupului Verts/ALE
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald şi Sylvia-Yvonne Kaufmann, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑0515/2007)
– Verts/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑0519/2007)
privind combaterea intensificării extremismului în Europa
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 394.792   B6-0353/2007
19 September 2007
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Dimitrios Papadimoulis, Mary Lou McDonald and Roberto Musacchio
on behalf of the GUE/NGL Group
on dangerous toys
PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PE 389.437   B6-0171/2007
23 aprilie 2007
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declaraţiilor Consiliului şi Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg şi Raül Romeva i Rueda,
în numele Grupului Verts/ALE
Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto şi André Brie
în numele Grupului GUE/NGL
privind homofobia în Europa
1 2
Notă juridică