Predlogi resolucije
Rezultati: 20 za besede: "6. mandat, McDonald Mary Lou"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 416.101   B6-0624/2008
8. decembra 2008
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 81 Poslovnika
ki ga vlaga Mary Lou McDonald
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
o predlogu Direktive Sveta o izvajanju Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) na Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES
(KOM(2008)0422)
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 413.374   B6-0562/2008
20. oktobra 2008
XML  PDF  WORD 
k vprašanju za ustni odgovor B6‑0478/2008
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlagajo Philip Bradbourn in Manfred Weber
v imenu skupine PPE-DE,
Claudio Fava in Martine Roure
v imenu skupine PSE,
Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó in Sarah Ludfordon v imenu skupine ALDE,
Kathalijne Maria Buitenweg in Eva Lichtenberger
v imenu skupine Verts/ALE,
Roberta Angelilli
v imenu skupine UEN,
Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite in Bairbre de Brún
v imenu skupine GUE/NGL
o vplivu ukrepov za varnost v letalstvu ter naprav za skeniranje telesa na človekove pravice, zasebnost, osebno dostojanstvo in varstvo podatkov
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 413.287   B6-0434/2008
17. septembra 2008
XML  PDF  WORD 
k izjavi Evropskega sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Francis Wurtz, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Eva-Britt Svensson, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni, Ilda Figueiredo in Mary Lou McDonald
v imenu skupine GUE/NGL
o socialnem svežnju
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 401.036   B6-0055/2008
23. januarja 2008
XML  PDF  WORD 
k vprašanjem za ustni odgovor B6‑0389/2007, B6‑0003/2008, B6‑0004/2008 in B6‑0005/2008
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald in Dimitrios Papadimoulis
v imenu skupine GUE/NGL
o evropski strategiji za Rome
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 401.031/01   RC-B6-0050/2008
28. januarja 2008
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 108(5) Poslovnika, ki ga predlagajo:
– Lívia Járóka v imenu skupine PPE-DE
– Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin in Jan Andersson v imenu skupine PSE
– Viktória Mohácsi in Alfonso Andria v imenu skupine ALDE
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček in Gisela Kallenbach v imenu skupine Verts/ALE
– Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– PPE-DE (B6‑0050/2008),
– ALDE (B6‑0051/2008),
– Verts/ALE (B6‑0052/2008),
– PSE (B6‑0053/2008),
– GUE/NGL (B6‑0055/2008),
o evropski strategiji za Rome
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 398.211   B6-0529/2007
11 December 2007
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Willy Meyer Pleite, Marco Rizzo
on behalf of the GUE/NGL Group
on recent unrest in Eastern Chad
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 398.208/01   RC-B6-0526/2007
12. decembra 2007
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Avril Doyle, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola in Colm Burke v imenu skupine PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Lilli Gruber, Ana Maria Gomes in Elena Valenciano Martínez-Orozco v imenu skupine PSE
– Marios Matsakis, Karin Riis-Jørgensen in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE
– Roberta Angelilli, Mogens N.J. Camre, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan in Konrad Szymański v imenu skupine UEN
– Raül Romeva i Rueda, Hiltrud Breyer, Jill Evans in Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE
– Eva-Britt Svensson, Mary Lou McDonald in Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– UEN (B6‑0526/2007)
– GUE/NGL (B6‑0530/2007)
– PPE-DE (B6‑0534/2007)
– ALDE (B6‑0537/2007)
– Verts/ALE (B6‑0539/2007)
– PSE (B6‑0540/2007)
o pravicah žensk v Savdski Arabiji
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 398.192/01   RC-B6-0512/2007
12. decembra 2007
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 103(4) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Henri Weber in Lívia Járóka v imenu skupine PPE-DE
– Kristian Vigenin, Bárbara Dührkop Dührkop, Justas Vincas Paleckis in Csaba Sándor Tabajdi v imenu skupine PSE
– Viktória Mohácsi, Alexander Alvaro in Ignasi Guardans Cambó v imenu skupine ALDE
– Brian Crowley v imenu skupine UEN
– Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit in Kathalijne Maria Buitenweg v imenu skupine Verts/ALE
– Giusto Catania, Mary Lou McDonald in Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– PSE (B6‑0512/2007)
– GUE/NGL (B6‑0515/2007)
– Verts/ALE (B6‑0516/2007)
– ALDE (B6‑0517/2007)
– UEN (B6‑519/2007)
o boju proti naraščanju ekstremizma v Evropi
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 394.792   B6-0353/2007
19. septembra 2007
XML  PDF  WORD 
k izjavi Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga vlagajo André Brie, Marco Rizzo, Helmuth Markov, Eva-Britt Svensson, Dimitrios Papadimoulis, Mary Lou McDonald in Roberto Musacchio
v imenu skupine GUE/NGL
o nevarnih igračah
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 389.437   B6-0171/2007
23. aprila 2007
XML  PDF  WORD 
k izjavi Evropskega sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
ki ga vlagajo Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg in Raül Romeva i Rueda
v imenu skupine Verts/ALE
Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto in André Brie
v imenu skupine GUE/NGL
o homofobiji v Evropi
1 2
Pravno obvestilo