Návrhy usnesení
79 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Gomes Ana"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8
NÁVRH USNESENÍ,
PE 423.130   B6-0247/2009
21. dubna 2009
XML  PDF  WORD 
který se žádostí o zařazení na pořad rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a principu právního státu
v souladu s článkem 115 jednacího řádu
předkládá Pasqualina Napoletano a Ana Maria Gomes
za skupinu PSE,
o humanitární situaci obyvatel tábora Ašraf
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 423.125/01   RC-B6-0242/2009
22. dubna 2009
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt a Filip Kaczmarek za skupinu PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Thijs Berman za skupinu PSE
– Marco Cappato a Marios Matsakis za skupinu ALDE
– Adam Bielan, Eoin Ryan a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN
– Mikel Irujo Amezaga a Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– PSE (B6‑0242/2009)
– PPE-DE (B6‑0243/2009)
– Verts/ALE (B6‑0244/2009)
– GUE/NGL (B6‑0245/2009)
– ALDE (B6‑0253/2009)
– UEN (B6‑0255/2009),
o podpoře pro Zvláštní soud pro Sierra Leone
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.125   B6-0242/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman
on behalf of the PSE Group
on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 423.121   B6-0198/2009
22 avril 2009
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
au nom du groupe PSE
sur les droits des femmes en Afghanistan
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23. dubna 2009
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė a Bernd Posselt za skupinu PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Emilio Menéndez del Valle za skupinu PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN
– Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer za skupinu Verts/ALE
– André Brie, Vittorio Agnoletto a Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009),
o právech žen v Afghánistánu
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.389   B6-0128/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.377   B6-0116/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in Guinea-Bissau
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 416.163/01   RC-B6-0038/2009
14. ledna 2009
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
– Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė a Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes a Thijs Berman za skupinu PSE
– Marios Matsakis, Frédérique Ries a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN
– Margrete Auken za skupinu Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– ALDE (B6‑0038/2009)
– PSE (B6‑0046/2009)
– Verts/ALE (B6‑0047/2009)
– PPE-DE (B6‑0048/2009)
– UEN (B6‑0050/2009)
– GUE/NGL (B6‑0055/2009),
o svobodě tisku v Keni
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 416.162/01   RC-B6-0037/2009
14. ledna 2009
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
– Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt za skupinu PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman, Catherine Neris za skupinu PSE
– Marios Matsakis, Thierry Cornillet, Johan Van Hecke za skupinu ALDE
– Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN
– Marie-Hélène Aubert za skupinu Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– ALDE (B6‑0037/2009)
– PSE (B6‑0042/2009)
– Verts/ALE (B6‑0043/2009)
– PPE-DE (B6‑0044/2009)
– UEN (B6‑0045/2009)
– GUE/NGL (B6‑0053/2009)
o státním převratu v Guineji
NÁVRH USNESENÍ,
PE 416.156   B6-0033/2009
7. ledna 2009
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Karl von Wogau, Filip Kaczmarek a Charles Tannock za skupinu PPE-DE,
Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti a Thijs Berman za skupinu PSE,
Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke a Thierry Cornillet za skupinu ALDE,
Mikel Irujo Amezaga za skupinu Verts/ALE,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Konrad Szymański za skupinu UEN,
Luisa Morgantini a Eva-Britt Svensson
za skupinu GUE/NGL,
o situaci v oblasti Afrického rohu
1 2 3 4 5 6 7 8
Právní upozornění