Forslag til beslutning
79 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Gomes Ana"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 423.130   B6-0247/2009
21. april 2009
XML  PDF  WORD 
med anmodning om opførelse på dagsordenen for debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
jf. forretningsordenens artikel 115
af Pasqualina Napoletano and Ana Maria Gomes
for PSE-Gruppen
om den humanitære situation for beboerne i Camp Ashraf
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 423.125/01   RC-B6-0242/2009
22. april 2009
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt og Filip Kaczmarek for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes og Thijs Berman for PSE-Gruppen
– Marco Cappato og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen
– Adam Bielan, Eoin Ryan og Hanna Foltyn-Kubicka for UEN-Gruppen
– Mikel Irujo Amezaga og Marie Anne Isler Béguin for Verts/ALE-Gruppen
– Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PSE (B6‑0242/2009)
– PPE-DE (B6‑0243/2009)
– Verts/ALE (B6‑0244/2009)
– GUE/NGL (B6‑0245/2009)
– ALDE (B6‑0253/2009)
– UEN (B6‑0255/2009)
om støtte til Den Særlige Domstol for Sierra Leone
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.125   B6-0242/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman
on behalf of the PSE Group
on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 423.121   B6-0198/2009
22 avril 2009
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
au nom du groupe PSE
sur les droits des femmes en Afghanistan
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23. april 2009
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes og Emilio Menéndez del Valle for PSE-Gruppen
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska og Hanna Foltyn-Kubicka for UEN-Gruppen
– Raül Romeva i Rueda og Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen
– André Brie, Vittorio Agnoletto og Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
om kvindernes rettigheder i Afghanistan
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.389   B6-0128/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.377   B6-0116/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in Guinea-Bissau
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 416.163/01   RC-B6-0038/2009
14. januar 2009
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
– Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė and Tadeusz Zwiefka for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes and Thijs Berman for PSE-Gruppen
– Marios Matsakis, Frédérique Ries and Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen
– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn‑Kubicka and Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen
– Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen
– Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– ALDE (B6‑0038/2009)
– PSE (B6‑0046/2009)
– Verts/ALE (B6‑0047/2009)
– PPE-DE (B6‑0048/209)
– UEN (B6‑0050/2009)
– GUE/NGL (B6‑0055/2009)
om pressefrihed i Kenya
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 416.162/01   RC-B6-0037/2009
14. januar 2009
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
– Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola og Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman og Catherine Neris for PSE-Gruppen
– Marios Matsakis, Thierry Cornillet og Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen
– Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen
– Marie-Hélène Aubert for Verts/ALE-Gruppen
– Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– ALDE (B6‑0037/2009)
– PSE (B6‑0042/2009)
– Verts/ALE (B6‑0043/2009)
– PPE-DE (B6‑0044/2009)
– UEN (B6‑0045/2009)
– GUE/NGL (B6‑0053/2009)
om statskuppet i Guinea
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 416.156   B6-0033/2009
7. januar 2009
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Karl von Wogau, Filip Kaczmarek og Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen
Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti og Thijs Berman for PSE-Gruppen
Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke og Thierry Cornillet for ALDE-Gruppen
Mikel Irujo Amezaga for Verts/ALE-Gruppen
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki og Konrad Szymański for UEN-Gruppen
Luisa Morgantini og Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen
om situationen på Afrikas Horn
1 2 3 4 5 6 7 8
Juridisk meddelelse