Forslag til beslutning
79 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Gomes Ana"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 410.723   B6-0347/2008
7. juli 2008
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2, af
– Michael Gahler, Maria Martens og Geoffrey Van Orden, for PPE-DE-Gruppen
– Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Glenys Kinnock og Pasqualina Napoletano, for PSE-Gruppen
– Fiona Hall, Sarah Ludford, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet og Elizabeth Lynne, for ALDE-Gruppen
– Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska og Eoin Ryan, for UEN-Gruppen
– Frithjof Schmidt for Verts/ALE-Gruppen
om situationen i Zimbabwe
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 407.438/01   RC-B6-0244/2008
20. maj 2008
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Urszula Gacek, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke og Thomas Mann for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Giovanna Corda, Thijs Berman og Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen
– Thierry Cornillet, Marielle De Sarnez og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen
– Frithjof Schmidt, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, Alyn Smith, Bart Staes og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen
– Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki og Gintaras Didžiokas for UEN-Gruppen
– Roberto Musacchio for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PSE (B6‑0244/2008)
– PPE-DE (B6‑0245/2008)
– Verts/ALE (B6‑0246/2008)
– UEN (B6‑0247/2008)
– GUE/NGL (B6‑0248/2008)
– ALDE (B6‑0249/2008)
om den tragiske situation i Burma
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 401.574/01   RC-B6-0241/2008
21. maj 2008
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
– John Bowis, Jürgen Schröder, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola og Tunne Kelam for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock og Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen
– Johan Van Hecke og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen
– Raül Romeva i Rueda og Mikel Irujo Amezaga for Verts/ALE-Gruppen
– Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen
– Umberto Guidoni for ALDE-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PSE (B6‑0241/2008)
– Verts/ALE (B6‑0265/2008)
– GUE/NGL (B6‑0266/2008)
– PPE-DE (B6‑0267/2008)
– UEN (B6‑0268/2008)
– ALDE (B6‑0269/2008)
om Burundi
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 401.574   B6-0241/2008
20 mai 2008
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes
au nom du groupe PSE
sur la situation au Burundi
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 401.573/01   RC-B6-0240/2008
21. maj 2008
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, af
– Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten og Michael Gahler for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Josep Borrell Fontelles og Emilio Menéndez del Valle for PSE-Gruppen
– Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marielle De Sarnez, Johan Van Hecke og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen
– Hélène Flautre, Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Mikel Irujo Amezaga, Raül Romeva i Rueda og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen
– Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Mieczysław Edmund Janowski og Eoin Ryan for UEN-Gruppen
– Vittorio Agnoletto for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PSE (B6‑0240/2008)
– Verts/ALE (B6‑0254/2008)
– GUE/NGL (B6‑0255/2008)
– PPE-DE (B6‑0256/2008)
– UEN (B6‑0257/2008)
– ALDE (B6‑0258/2008)
om Sudan og Den Internationale Straffedomstol (ICC)
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 401.573   B6-0240/2008
20 May 2008
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Emilio Menéndez del Valle, Josep Borrell Fontelles
on behalf of the PSE Group
on Sudan and the International Criminal Court (ICC)
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 401.560   B6-0227/2008
14. maj 2008
XML  PDF  WORD 
på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0153/2008 og B6-0154/2008
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
af Ana Maria Gomes
for PSE-Gruppen
om våben af forarmet uran og deres indflydelse på menneskers sundhed og på miljøet – hen imod et globalt forbud mod anvendelse af sådanne våben
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 401.545/01   RC-B6-0219/2008
19. maj 2008
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5, af
– Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, Luis Yañez-Barnuevo García og Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen
– Annemie Neyts-Uyttebroeck og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen
– Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas og Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen
– Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen
– Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Adamos Adamou og Umberto Guidoni for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– ALDE (B6‑0219/2008)
– Verts/ALE (B6‑0220/2008)
– UEN (B6‑0224/2008)
– PSE (B6‑0227/2008)
– GUE/NGL (B6‑0230/2008)
om uranvåben (våben af forarmet uran) og deres indflydelse på menneskers sundhed og på miljøet – hen imod et globalt forbud mod anvendelse af sådanne våben
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 401.505   B6-0204/2008
21. april 2008
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2,
af Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Thijs Berman, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes og Emilio Menéndez del Valle
for PSE-Gruppen
om situationen i Burma
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 401.492/01   RC-B6-0191/2008
22. april 2008
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Geoffrey Van Orden for PPE-DE-Gruppen
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Thijs Berman, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Ana Maria Gomes og Emilio Menéndez del Valle for PSE-Gruppen
– Jules Maaten, Elizabeth Lynne, Marco Cappato og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen
– Konrad Szymański, Adam Bielan og Dariusz Maciej Grabowski for UEN-Gruppen
– Frithjof Schmidt, Hélène Flautre og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– UEN (B6‑0191/2008)
– ALDE (B6‑0192/2008)
– PPE-DE (B6‑0199/2008)
– Verts/ALE (B6‑0203/2008)
– PSE (B6‑0204/2008)
om situationen i Burma
1 2 3 4 5 6 7 8
Juridisk meddelelse