Forslag til beslutning
79 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Gomes Ana"  
Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 368.159   B6-0643/2005
12 décembre 2005
XML  PDF  WORD 
déposée conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Marie Arlette Carlotti, Ana Gomes
au nom du groupe PSE
sur la situation en Ethiopie et les nouveaux conflits frontaliers
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 364.138   B6-0561/2005
24. oktober 2005
XML  PDF  WORD 
med anmodning om opførelse på dagsordenen for debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
jf. forretningsordenens artikel 115
af Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Iratxe García Pérez og Karin Scheele
for PSE-Gruppen
om menneskerettigheder i Vestsahara
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 360.611   B6-0429/2005
4. juli 2005
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Ana Maria Gomes and Jan Marinus Wiersma
for PSE-Gruppen
om en minefri verden
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 360.595/RC.1   RC-B6-0414/2005
6. juli 2005
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Ana Maria Gomes og Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen
– Annemie Neyts-Uyttebroeck og Philippe Morillon for ALDE-Gruppen
– Angelika Beer, Caroline Lucas og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen
– Tobias Pflüger, Pedro Guerreiro, Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Adamos Adamou og Umberto Guidoni for GUE/NGL-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– Verts/ALE (B6‑0414/2005)
– ALDE (B6‑0423/2005)
– GUE/NGL (B6‑0425/2005)
– PSE (B6‑0429/2005)
om en minefri verden
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 357.432   B6-0324/2005
18. maj 2005
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Richard Howitt, Ana Maria Gomes og Jan Marinus Wiersma
for PSE-Gruppen
om håndvåben og lette våben
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 357.423/RC.1   RC-B6-0321/2005
24. maj 2005
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Karl von Wogau, Armin Laschet og Bogdan Klich for PPE-DE-Gruppen
– Ana Maria Gomes, Richard Howitt og Jan Marinus Wiersma for PSE-Gruppen
– Johan Van Hecke for ALDE-Gruppen
– Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen
– Tobias Pflüger, Vittorio Emanuele Agnoletto, Umberto Guidoni og André Brie for GUE/NGL-Gruppen
– Ģirts Valdis Kristovskis og Seán Ó Neachtain for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– ALDE (B6‑0321/2005)
– PPE-DE (B6‑0322/2005)
– Verts/ALE (B6‑0323/2005)
– PSE (B6‑0324/2005)
– GUE/NGL (B6‑0325/2005)
– UEN (B6‑0326/2005)
om håndvåben og lette våben
FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PE 356.323/RC.1   RC-B6-0148/2005
8. marts 2005
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 4, af
– Bogdan Adam Klich, Elmar Brok, Karl von Wogau og Armin Laschet for PPE-DE-Gruppen
– Jan Marinus Wiersma, Glyn Ford og Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen
– Annemie Neyts-Uyttebroeck, István Szent-Iványi og Alexander Lambsdorff for ALDE-Gruppen
– Jean Lambert og Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen
– André Brie og Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen
– Ģirts Valdis Kristovskis og Anna Elzbieta Fotyga for UEN-Gruppen
til erstatning af beslutningsforslag af:
– PSE (B6‑0148/2005)
– ALDE (B6‑0152/2005)
– PPE-DE (B6‑0153/2005)
– UEN (B6-0174/2005)
– GUE/NGL (B6‑0182/2005)
– Verts/ALE (B6‑0185/2005)
om konferencen om revision af traktaten om ikke-spredning af kernevåben i 2005 - kernevåben i Nordkorea og Iran
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 356.323   B6-0148/2005
2. marts 2005
XML  PDF  WORD 
på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Jan Marinus Wiersma, Glyn Ford og Ana Maria Gomes
for PSE-Gruppen
om konferencen om revision af traktaten om ikke-spredning af kernevåben i 2005 - kernevåben i Nordkorea og Iran
FORSLAG TIL BESLUTNING
PE 344.839   B6-0003/2004
26. juli 2004
XML  PDF  WORD 
jf. forretningsordenens artikel 113
af Giulietto Chiesa, Lilli Gruber, Michele Santoro, Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, Fausto Bertinotti, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Luigi Cocilovo, Daniel Cohn-Bendit, Paola Costa, Massimo D'Alema, Antonio Di Pietro, Monica Frassoni, Michael Cramer, Ana Gomes, Benoît Hamon, Rebecca Harms, Gisela Kallenbach, Sepp Kusstatscher, Evelin Lichtenberger, Enrico Letta, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Pasqualina Napoletano, Cem Özdemir, Lapo Pistelli, Vittorio Prodi, Marco Rizzo, Martine Roure, Martin Schulz, Paul Van Buitenen, Johannes Voggenhuber, Graham Watson og Francis Wurtz
om et lovgivningsinitiativ vedrørende pluralisme i medierne
1 2 3 4 5 6 7 8
Juridisk meddelelse