Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Gomes Ana" kohta leiti 79 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2 3 4 5 6 7 8
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 423.130   B6-0247/2009
21. aprill 2009
XML  PDF  WORD 
esitatud koos taotlusega võtta küsimus inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtude arutelu päevakorda
vastavalt kodukorra artiklile 115
Esitaja(d): Pasqualina Napoletano ja Ana Maria Gomes
fraktsiooni PSE nimel
Ashrafi laagri elanike humanitaarolukord
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 423.125/01   RC-B6-0242/2009
22. aprill 2009
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt ja Filip Kaczmarek fraktsiooni PPE-DE nimel
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Thijs Berman fraktsiooni PSE nimel
– Marco Cappato ja Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel
– Adam Bielan, Eoin Ryan ja Hanna Foltyn-Kubicka fraktsiooni UEN nimel
– Mikel Irujo Amezaga ja Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel
– Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PSE (B6‑0242/2009)
– PPE-DE (B6‑0243/2009)
– Verts/ALE (B6‑0244/2009)
– GUE/NGL (B6‑0245/2009)
– ALDE (B6‑0253/2009)
– UEN (B6‑0255/2009)
Sierra Leone erikohtu toetamine
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.125   B6-0242/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman
on behalf of the PSE Group
on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 423.121   B6-0198/2009
22 avril 2009
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
au nom du groupe PSE
sur les droits des femmes en Afghanistan
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23. aprill 2009
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5 esitanud
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė ja Bernd Posselt, fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ja Emilio Menéndez del Valle, fraktsiooni PSE nimel,
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi ja Marielle De Sarnez, fraktsiooni ALDE nimel,
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska ja Hanna Foltyn-Kubicka, fraktsiooni UEN nimel,
– Raül Romeva i Rueda ja Angelika Beer, fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– André Brie, Vittorio Agnoletto ja Luisa Morgantini, fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
Naiste õigused Afganistanis
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.389   B6-0128/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.377   B6-0116/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in Guinea-Bissau
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 416.163/01   RC-B6-0038/2009
14. jaanuar 2009
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
– Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė ja Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes ja Thijs Berman fraktsiooni PSE nimel,
– Marios Matsakis, Frédérique Ries ja Marielle De Sarnez fraktsiooni ALDE nimel,
– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn‑Kubicka ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel,
– Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– ALDE (B6‑0038/2009)
– PSE (B6‑0046/2009)
– Verts/ALE (B6‑0047/2009)
– PPE-DE (B6‑0048/2009)
– UEN (B6‑0050/2009)
– GUE/NGL (B6‑0055/2009)
Ajakirjandusvabadus Kenyas
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 416.162/01   RC-B6-0037/2009
14. jaanuar 2009
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5 esitanud
– Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola ja Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman ja Catherine Neris fraktsiooni PSE nimel,
– Marios Matsakis, Thierry Cornillet ja Johan Van Hecke fraktsiooni ALDE nimel,
– Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ja Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel,
– Marie-Hélène Aubert fraktsiooni Verts/ALE nimel,
– Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– ALDE (B6‑0037/2009)
– PSE (B6‑0042/2009)
– Verts/ALE (B6‑0043/2009)
– PPE-DE (B6‑0044/2009)
– UEN (B6‑0045/2009)
– GUE/NGL (B6‑0053/2009)
Riigipööre Guineas
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 416.156   B6-0033/2009
7. jaanuar 2009
XML  PDF  WORD 
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Karl von Wogau, Filip Kaczmarek ja Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel
Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti ja Thijs Berman fraktsiooni PSE nimel
Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke ja Thierry Cornillet fraktsiooni ALDE nimel
Mikel Irujo Amezaga, fraktsiooni Verts/ALE nimel
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel
Luisa Morgantini ja Eva-Britt Svensson
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Olukord Somaali poolsaarel
1 2 3 4 5 6 7 8
Õigusalane teave