Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "79" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Gomes Ana"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7 8
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 423.130   B6-0247/2009
2009 m. balandžio 21 d.
XML  PDF  WORD 
pateiktas su prašymu įtraukti į darbotvarkę diskusijas dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį
pateikė Pasqualina Napoletano ir Ana Maria Gomes
PSE frakcijos vardu
dėl humanitarinės padėties Ašrafo stovykloje
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 423.125/01   RC-B6-0242/2009
2009 m. balandžio 22 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt ir Filip Kaczmarek PPE-DE frakcijos vardu
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ir Thijs Berman PSE frakcijos vardu
– Marco Cappato ir Marios Matsakis ALDE frakcijos vardu
– Adam Bielan, Eoin Ryan ir Hanna Foltyn-Kubicka UEN frakcijos vardu
– Mikel Irujo Amezaga ir Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE frakcijos vardu
– Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– PSE (B6‑0242/2009)
– PPE-DE (B6‑0243/2009)
– Verts/ALE (B6‑0244/2009)
– GUE/NGL (B6‑0245/2009)
– ALDE (B6‑0253)
– UEN (B6‑0255/2009)
dėl specialiojo Siera Leonės teismo rėmimo
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.125   B6-0242/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman
on behalf of the PSE Group
on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 423.121   B6-0198/2009
22 avril 2009
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
au nom du groupe PSE
sur les droits des femmes en Afghanistan
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
2009 m. balandžio 23 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes ir Emilio Menéndez del Valle PSE frakcijos vardu
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska ir Hanna Foltyn-Kubicka UEN frakcijos vardu
– Raül Romeva i Rueda ir Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu
– André Brie, Vittorio Agnoletto ir Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
dėl moterų teisių Afganistane
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.389   B6-0128/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.377   B6-0116/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in Guinea-Bissau
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 416.163/01   RC-B6-0038/2009
2009 m. sausio 14 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
– Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė ir Tadeusz Zwiefka PPE-DE frakcijos vardu
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes ir Thijs Berman PSE frakcijos vardu
– Marios Matsakis, Frédérique Ries ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu
– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn‑Kubicka ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu
– Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu
– Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– ALDE (B6‑0038/2009)
– PSE (B6‑0046/2009)
– Verts/ALE (B6‑0047/2009)
– PPE-DE (B6‑0048/2009)
– UEN (B6‑0050/2009)
– GUE/NGL (B6‑0055/2009)
dėl spaudos laisvės Kenijoje
BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 416.162/01   RC-B6-0037/2009
2009 m. sausio 14 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį pateikė
– Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu
– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman ir Catherine Neris PSE frakcijos vardu
– Marios Matsakis, Thierry Cornillet et Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu
– Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu
– Marie-Hélène Aubert Verts/ALE frakcijos vardu
– Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
– ALDE (B6‑0037/2009)
– PSE (B6‑0042/2009)
– Verts/ALE (B6‑0043/2009)
– PPE-DE (B6‑0044/2009)
– UEN (B6‑0045/2009)
– GUE/NGL (B6‑0053/2009)
dėl valstybės perversmo Gvinėjoje
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 416.156   B6-0033/2009
2009 m. sausio 7 d.
XML  PDF  WORD 
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Karl von Wogau, Filip Kaczmarek ir Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu
Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti ir Thijs Berman PSE frakcijos vardu
Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke ir Thierry Cornillet ALDE frakcijos vardu
Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE frakcijos vardu
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki ir Konrad Szymański UEN frakcijos vardu
Luisa Morgantini ir Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu
dėl padėties Afrikos Kyšulyje
1 2 3 4 5 6 7 8
Teisinis pranešimas