Rezolūciju priekšlikumi
Meklēšanas rezultāti: 79 ar "6. parlamentārais sasaukums, Gomes Ana"  
Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 423.130   B6-0247/2009
2009. gada 21. aprīļa
XML  PDF  WORD 
Ar pieprasījumu iekļaut darba kārtībā apspriešanai cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumus,
ievērojot Reglamenta 115. pantu,
iesniedza Pasqualina Napoletano un Ana Maria Gomes
PSE grupas vārdā
par Ashraf nometnes iedzīvotāju humanitāro situāciju
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 423.125/01   RC-B6-0242/2009
2009. gada 22. aprīļa
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesniedza:
– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt un Filip Kaczmarek PPE-DE grupas vārdā,
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes un Thijs Berman PSE grupas vārdā,
– Marco Cappato un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,
– Adam Bielan, Eoin Ryan un Hanna Foltyn-Kubicka UEN grupas vārdā,
– Mikel Irujo Amezaga un Marie Anne Isler Béguin Verts/ALE grupas vārdā,
– Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– PSE (B6‑0242/2009)
– PPE-DE (B6‑0243/2009)
– Verts/ALE (B6‑0244/2009)
– GUE/NGL (B6‑0245/2009)
– ALDE (B6‑0253/2009)
– UEN (B6‑0255/2009)
par atbalstu Sjerraleones Īpašajai tiesai
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.125   B6-0242/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman
on behalf of the PSE Group
on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 423.121   B6-0198/2009
22 avril 2009
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
au nom du groupe PSE
sur les droits des femmes en Afghanistan
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
2009. gada 23. aprīļa
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesniedza:
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā,
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes un Emilio Menéndez del Valle PSE grupas vārdā,
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā,
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska un Hanna Foltyn-Kubicka UEN grupas vārdā,
– Raül Romeva i Rueda un Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā,
– André Brie, Vittorio Agnoletto un Luisa Morgantini GUE/NGL grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0242/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
par sieviešu tiesībām Afganistānā
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.389   B6-0128/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.377   B6-0116/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in Guinea-Bissau
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 416.163/01   RC-B6-0038/2009
2009. gada 14. janvāra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesniedza:
– Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė un Tadeusz Zwiefka PPE-DE grupas vārdā,
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes un Thijs Berman PSE grupas vārdā,
– Marios Matsakis, Frédérique Ries un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā,
– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn‑Kubicka un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā,
– Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā,
– Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā,
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– ALDE (B6‑0038/2009)
– PSE (B6‑0046/2009)
– Verts/ALE (B6‑0047/2009)
– PPE-DE (B6‑0048/2009)
– UEN (B6‑0050/2009)
– GUE/NGL (B6‑0055/2009)
par preses brīvību Kenijā
KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 416.162/01   RC-B6-0037/2009
2009. gada 14. janvāra
XML  PDF  WORD 
Ievērojot Reglamenta 115. panta 5. punktu, iesniedza:
– Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola un Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā,
– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman un Catherine Neris PSE grupas vārdā,
– Marios Matsakis, Thierry Cornillet un Johan Van Hecke ALDE grupas vārdā,
– Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā,
– Marie-Hélène Aubert Verts/ALE grupas vārdā,
– Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā
nolūkā aizstāt rezolūciju priekšlikumus, kurus iesniegušas šādas grupas:
– ALDE (B6‑0037/2009)
– PSE (B6‑0042/2009)
– Verts/ALE (B6‑0043/2009)
– PPE-DE (B6‑0044/2009)
– UEN (B6‑0045/2009)
– GUE/NGL (B6‑0053/2009)
par valsts apvērsumu Gvinejā
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 416.156   B6-0033/2009
2009. gada 7. janvāra
XML  PDF  WORD 
Noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Karl von Wogau, Filip Kaczmarek un Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā,
Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti un Thijs Berman PSE grupas vārdā,
Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke un Thierry Cornillet ALDE grupas vārdā,
Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE grupas vārdā,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki un Konrad Szymański UEN grupas vārdā,
Luisa Morgantini un Eva-Britt Svensson
GUE/NGL grupas vārdā
par stāvokli Āfrikas ragā
1 2 3 4 5 6 7 8
Juridisks paziņojums