Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni
79 Riżultat/i misjub/a għal "il-6 mandat, Gomes Ana"  
Uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-lingwa tiegħek, b'hekk qed tkun issuġġerita b'mod awtomatiku verżjoni b'lingwa oħra. Dawn jintwerew permezz ta' ikona li tirrappreżenta l-verżjoni tal-lingwa proposta (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 423.130   B6-0247/2009
21 t'April 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa b'talba biex tiddaħħal fl-aġenda tad-dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt
skont l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura
minn Pasqualina Napoletano u Ana Maria Gomes
f'isem il-Grupp PSE
dwar is-sitwazzjoni umanitarja tar-residenti f'Kamp Ashraf
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 423.125/01   RC-B6-0242/2009
22 t'April 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt u Filip Kaczmarek, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes u Thijs Berman, f'isem il-Grupp PSE
– Marco Cappato u Marios Matsakis, f'isem il-Grupp ALDE
– Adam Bielan, Eoin Ryan u Hanna Foltyn-Kubicka, f'isem il-Grupp UEN
– Mikel Irujo Amezaga u Marie Anne Isler Béguin, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– PSE (B6‑0242/2009)
– PPE-DE (B6‑0243/2009)
– Verts/ALE (B6‑0244/2009)
– GUE/NGL (B6‑0245/2009)
– ALDE (B6‑0253/2009)
– UEN (B6‑0255/2009)
dwar l-appoġġ għall-Qorti Speċjali għas-Sierra Leone
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.125   B6-0242/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman
on behalf of the PSE Group
on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 423.121   B6-0198/2009
22 avril 2009
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
au nom du groupe PSE
sur les droits des femmes en Afghanistan
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23 t'April 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė u Bernd Posselt, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes u Emilio Menéndez del Valle, f'isem il-Grupp PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi u Marielle De Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska u Hanna Foltyn-Kubicka, f'isem il-Grupp UEN
– Raül Romeva i Rueda u Angelika Beer, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– André Brie, Vittorio Agnoletto u Luisa Morgantini, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Afganistan
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.389   B6-0128/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.377   B6-0116/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in Guinea-Bissau
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 416.163/01   RC-B6-0038/2009
14 ta' Jannar 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė u Tadeusz Zwiefka, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes u Thijs Berman, f'isem il-Grupp PSE
– Marios Matsakis, Frédérique Ries u Marielle De Sarnez, f'isem il-Grupp ALDE
– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn‑Kubicka u Ryszard Czarnecki, f'isem il-Grupp UEN
– Margrete Auken, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– ALDE (B6‑0038/2009)
– PSE (B6‑0046/2009)
– Verts/ALE (B6‑0047/2009)
– PPE-DE (B6‑0048/2009)
– UEN (B6‑0050/2009)
– GUE/NGL (B6‑0055/2009)
dwar il-libertà tal-istampa fil-Kenja
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PE 416.162/01   RC-B6-0037/2009
14 ta' Jannar 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa skond l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura minn
– Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, f'isem il-Grupp PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman, Catherine Neris, f'isem il-Grupp PSE
– Marios Matsakis, Thierry Cornillet, Johan Van Hecke, f'isem il-Grupp ALDE
– Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, f'isem il-Grupp UEN
– Marie-Hélène Aubert, f'isem il-Grupp Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, f'isem il-Grupp GUE/NGL
li tieħu post il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa mill-gruppi li ġejjin:
– ALDE (B6‑0037/2009)
– PSE
– Verts/ALE (B6‑0042/2009)
– PPE-DE (B6‑0043/2009)
– UEN (B6‑0044/2009)
– GUE/NGL (B6‑0045/2009)
dwar il-kolp ta' stat fil-Ginea
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 416.156   B6-0033/2009
7 ta' Jannar 2009
XML  PDF  WORD 
imressqa biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura
minn Karl von Wogau, Filip Kaczmarek u Charles Tannock, f'isem il-Grupp PPE-DE
Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti u Thijs Berman, f'isem il-Grupp PSE
Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke u Thierry Cornillet, f'isem il-Grupp ALDE
Mikel Irujo Amezaga, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki u Konrad Szymański, f'isem il-Grupp UEN
Luisa Morgantini u Eva-Britt Svensson,
f'isem il-Grupp GUE/NGL
dwar is-sitwazzjoni fil-Qarn tal-Afrika
1 2 3 4 5 6 7 8
Avviż legali