Ontwerpresoluties
79 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Gomes Ana"  
Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).
1 2 3 4 5 6 7 8
ONTWERPRESOLUTIE
PE 423.130   B6-0247/2009
21 april 2009
XML  PDF  WORD 
met verzoek om inschrijving op de agenda voor het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
ingediend overeenkomstig artikel 115 van het Reglement
door Pasqualina Napoletano en Ana Maria Gomes
namens de PSE-Fractie
over de humanitaire situatie van de bewoners van kamp Ashraf
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 423.125/01   RC-B6-0242/2009
22 april 2009
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5 van het Reglement door
– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt en Filip Kaczmarek, namens de PPE-DE-Fractie
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes en Thijs Berman, namens de PSE-Fractie
– Marco Cappato en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie
– Adam Bielan, Eoin Ryan en Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie
– Mikel Irujo Amezaga en Marie Anne Isler Béguin, namens de Verts/ALE-Fractie
– Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PSE (B6‑0242/2009)
– PPE-DE (B6‑0243/2009)
– Verts/ALE (B6‑0244/2009)
– GUE/NGL (B6‑0245/2009)
– ALDE (B6‑0253/2009)
– UEN (B6‑0255/2009)
over steun voor de Bijzondere Rechtbank voor Sierra Leone
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.125   B6-0242/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman
on behalf of the PSE Group
on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 423.121   B6-0198/2009
22 avril 2009
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
au nom du groupe PSE
sur les droits des femmes en Afghanistan
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23 april 2009
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5 van het Reglement door
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes en Emilio Menéndez del Valle, namens de PSE-Fractie
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska en Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie
– Raül Romeva i Rueda en Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie
– André Brie, Vittorio Agnoletto en Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
over de vrouwenrechten in Afghanistan
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.389   B6-0128/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.377   B6-0116/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in Guinea-Bissau
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 416.163/01   RC-B6-0038/2009
14 januari 2009
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5 van het Reglement door
– Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-DE-Fractie
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes en Thijs Berman, namens de PSE-Fractie
– Marios Matsakis, Frédérique Ries en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie
– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn‑Kubicka en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie
– Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie
– Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– ALDE (B6‑0038/2009)
– PSE (B6‑0046/2009)
– Verts/ALE (B6‑0047/2009)
– PPE-DE (B6‑0048/2009)
– UEN (B6‑0050/2009)
– GUE/NGL (B6‑0055/2009)
over de persvrijheid in Kenia
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 416.162/01   RC-B6-0037/2009
14 januari 2009
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5 van het Reglement door
– Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola en Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie
– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman en Catherine Neris, namens de PSE-Fractie
– Marios Matsakis, Thierry Cornillet en Johan Van Hecke, namens de ALDE-Fractie
– Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie
– Marie-Hélène Aubert, namens de Verts/ALE-Fractie
– Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– ALDE (B6‑0037/2009)
– PSE (B6‑0042/2009)
– Verts/ALE (B6‑0043/2009)
– PPE-DE (B6‑0044/2009)
– UEN (B6‑0045/2009)
– GUE/NGL (B6‑0053/2009)
over de staatsgreep in Guinee
ONTWERPRESOLUTIE
PE 416.156   B6-0033/2009
7 januari 2009
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement
door Karl von Wogau, Filip Kaczmarek en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie
Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti en Thijs Berman, namens de PSE-Fractie
Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke en Thierry Cornillet, namens de ALDE-Fractie
Mikel Irujo Amezaga, namens de Verts/ALE-Fractie
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie
Luisa Morgantini en Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie
over de situatie in de Hoorn van Afrika
1 2 3 4 5 6 7 8
Juridische mededeling