Propozycje rezolucji
Znaleziono 79 wynik(-i) dla "6 kadencja, Gomes Ana"  
Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
PROJEKT REZOLUCJI
PE 423.130   B6-0247/2009
21 kwietnia 2009
XML  PDF  WORD 
projekt z wnioskiem o włączenie do porządku dnia debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa
zgodnie z art. 115 Regulaminu
złożyły Pasqualina Napoletano i Ana Maria Gomes
w imieniu grupy politycznej PSE
w sprawie sytuacji humanitarnej osób przebywających w obozie Ashraf
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 423.125/01   RC-B6-0242/2009
22 kwietnia 2009
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu, złożyli
– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt i Filip Kaczmarek, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes i Thijs Berman, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marco Cappato i Marios Matsakis, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Adam Bielan, Eoin Ryan i Hanna Foltyn-Kubicka, w imieniu grupy politycznej UEN
– Mikel Irujo Amezaga i Marie Anne Isler Béguin, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępuje on tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– PSE (B6‑0242/2009)
– PPE-DE (B6‑0243/2009)
– Verts/ALE (B6‑0244/2009)
– GUE/NGL (B6‑0245/2009)
– ALDE (B6‑0253/2009)
– UEN (B6‑0255/2009)
w sprawie wsparcia dla Nadzwyczajnego Trybunału dla Sierra Leone
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.125   B6-0242/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman
on behalf of the PSE Group
on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 423.121   B6-0198/2009
22 avril 2009
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
au nom du groupe PSE
sur les droits des femmes en Afghanistan
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23 kwietnia 2009
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi, Marielle De Sarnez, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, w imieniu grupy politycznej UEN
– Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– André Brie, Vittorio Agnoletto, Luisa Morgantini, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
w sprawie praw kobiet w Afganistanie
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.389   B6-0128/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.377   B6-0116/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in Guinea-Bissau
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 416.163/01   RC-B6-0038/2009
14 stycznia 2009
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė i Tadeusz Zwiefka, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes i Thijs Berman, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marios Matsakis, Frédérique Ries i Marielle De Sarnez, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Eoin RyanMieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy politycznej UEN
– Margrete Auken, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– ALDE (B6‑0038/2009)
– PSE (B6‑0046/2009)
– Verts/ALE (B6‑0047/2009)
– PPE-DE (B6‑0048/2009)
– UEN (B6‑0050/2009)
– GUE/NGL (B6‑0055/2009)
w sprawie wolności prasy w Kenii
WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PE 416.162/01   RC-B6-0037/2009
14 stycznia 2009
XML  PDF  WORD 
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu złożyli
– Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola i Bernd Posselt, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman i Catherine Neris, w imieniu grupy politycznej PSE
– Marios Matsakis, Thierry Cornillet i Johan Van Hecke, w imieniu grupy politycznej ALDE
– Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska i Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy politycznej UEN
– Marie-Hélène Aubert, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
– ALDE (B6‑0037/2009)
– PSE (B6‑0042/2009)
– Verts/ALE (B6‑0043/2009)
– PPE-DE (B6‑0044/2009)
– UEN (B6‑0045/2009)
– GUE/NGL (B6‑0053/2009)
w sprawie zamachu stanu w Gwinei
PROJEKT REZOLUCJI
PE 416.156   B6-0033/2009
7 stycznia 2009
XML  PDF  WORD 
zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Karl von Wogau, Filip Kaczmarek i Charles Tannock, w imieniu grupy politycznej PPE-DE
Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti i Thijs Berman, w imieniu grupy politycznej PSE
Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke i Thierry Cornillet, w imieniu grupy politycznej ALDE
Mikel Irujo Amezaga, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki i Konrad Szymański, w imieniu grupy politycznej UEN
Luisa Morgantini i Eva-Britt Svensson, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie sytuacji w Rogu Afryki
1 2 3 4 5 6 7 8
Informacja prawna