Propuneri de rezoluţie
79 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 6-a legislatură, Gomes Ana"  
Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 423.130   B6-0247/2009
21 aprilie 2009
XML  PDF  WORD 
cu cerere de înscriere pe ordinea de zi a dezbaterii cu privire la cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept
depusă în conformitate cu articolul 115 din Regulamentul de procedură
de Pasqualina Napoletano și Ana Maria Gomes
în numele Grupului PSE
privind situația umanitară a persoanelor aflate în tabăra de la Ashraf
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 423.125/01   RC-B6-0242/2009
22 aprilie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă, în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt și Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes și Thijs Berman, în numele Grupului PSE
– Marco Cappato și Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE
– Adam Bielan, Eoin Ryan și Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN
– Mikel Irujo Amezaga și Marie Anne Isler Béguin, în numele Grupului Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
– PSE (B6‑0242/2009)
– PPE-DE (B6‑0243/2009)
– Verts/ALE (B6‑0244/2009)
– GUE/NGL (B6‑0245/2009)
– ALDE (B6‑0253/2009)
– UEN (B6‑0255/2009)
privind sprijinul pentru Tribunalul Special pentru Sierra Leone
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.125   B6-0242/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman
on behalf of the PSE Group
on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 423.121   B6-0198/2009
22 avril 2009
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
au nom du groupe PSE
sur les droits des femmes en Afghanistan
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23 aprilie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă, în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė și Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes și Emilio Menéndez del Valle, în numele Grupului PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi și Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska și Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN
– Raül Romeva i Rueda și Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE
– André Brie, Vittorio Agnoletto și Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
referitoare la drepturile femeilor în Afganistan
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.389   B6-0128/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.377   B6-0116/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in Guinea-Bissau
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 416.163/01   RC-B6-0038/2009
14 ianuarie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
– Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE-DE,
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes şi Thijs Berman, în numele Grupului PSE,
– Marios Matsakis, Frédérique Ries şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE,
– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn‑Kubicka şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN,
– Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE,
– Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL,
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
– ALDE (B6‑0038/2009)
– PSE (B6‑0046/2009)
– Verts/ALE (B6‑0047/2009)
– PPE-DE (B6‑0048/209)
– UEN (B6‑0050/2009)
– GUE/NGL (B6‑0055/2009)
privind libertatea presei în Kenya
PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE
PE 416.162/01   RC-B6-0037/2009
14 ianuarie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă, în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, de
– Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola şi Bernd Posselt, în numele grupului PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman şi Catherine Neris, în numele grupului PSE
– Marios Matsakis, Thierry Cornillet şi Johan Van Hecke, în numele grupului ALDE
– Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele grupului UEN
– Marie-Hélène Aubert, în numele grupului Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto, în numele grupului GUE/NGL
în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
– ALDE (B6‑0037/2009)
– PSE (B6‑0042/2009)
– Verts/ALE (B6‑0043/2009)
– PPE-DE (B6‑0044/2009)
– UEN (B6‑0045/2009)
– GUE/NGL (B6‑0053/2009)
privind lovitura de stat din Guineea
PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PE 416.156   B6-0033/2009
7 ianuarie 2009
XML  PDF  WORD 
depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
de Karl von Wogau, Filip Kaczmarek și Filip Kaczmarek,
în numele Grupului PPE-DE
Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti și Thijs Berman,
în numele Grupului PSE
Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke și Thierry Cornillet,
în numele Grupului ALDE
Mikel Irujo Amezaga,
în numele Grupului Verts/ALE
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki și Konrad Szymański,
în numele Grupului UEN
Luisa Morgantini și Eva-Britt Svensson,
în numele Grupului GUE/NGL
referitoare la situația din Cornul Africii
1 2 3 4 5 6 7 8
Notă juridică