Návrhy uznesenia
Výsledky: 79 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Gomes Ana"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8
NÁVRH UZNESENIA
PE 423.130   B6-0247/2009
21. apríla 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý so žiadosťou o včlenenie do programu rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu
v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku
predkladajú Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes
v mene skupiny PSE
o humanitárnej situácii obyvateľov tábora Ašraf
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 423.125/01   RC-B6-0242/2009
22. apríla 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek v mene skupiny PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman v mene skupiny PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis v mene skupiny ALDE
– Adam Bielan, Eoin Ryan, Hanna Foltyn-Kubicka v mene skupiny UEN
– Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin v mene skupiny Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– PSE (B6‑0242/2009)
– PPE-DE (B6‑0243/2009)
– Verts/ALE (B6‑0244/2009)
– GUE/NGL (B6‑0245/2009)
– ALDE (B6‑0253/2009)
– UEN (B6‑0255/2009)
o podpore pre Osobitný tribunál pre Sierru Leone
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.125   B6-0242/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman
on behalf of the PSE Group
on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 423.121   B6-0198/2009
22 avril 2009
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
au nom du groupe PSE
sur les droits des femmes en Afghanistan
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23. apríla 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė a Bernd Posselt v mene skupiny PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes a Emilio Menéndez del Valle v mene skupiny PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi a Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska a Hanna Foltyn-Kubicka v mene skupiny UEN
– Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer v mene skupiny Verts/ALE
– André Brie, Vittorio Agnoletto a Luisa Morgantini v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
o právach žien v Afganistane
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.389   B6-0128/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.377   B6-0116/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in Guinea-Bissau
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 416.163/01   RC-B6-0038/2009
14. januára 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė a Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes a Thijs Berman v mene skupiny PSE
– Marios Matsakis, Frédérique Ries a Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE
– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn‑Kubicka a Ryszard Czarnecki v mene skupiny UEN
– Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– ALDE (B6‑0038/2009)
– PSE (B6‑0046/2009)
– Verts/ALE (B6‑0047/2009)
– PPE-DE (B6‑0048/2009)
– UEN (B6‑0050/2009)
– GUE/NGL (B6‑0055/2009)
o slobode tlače v Keni
SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PE 416.162/01   RC-B6-0037/2009
14. januára 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
– Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt v mene skupiny PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman, Catherine Neris v mene skupiny PSE
– Marios Matsakis, Thierry Cornillet, Johan Van Hecke v mene skupiny ALDE
– Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski v mene skupiny UEN
– Marie-Hélène Aubert v mene skupiny Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto v mene skupiny GUE/NGL
a ktorý nahrádza návrhy týchto skupín:
– ALDE (B6‑0037/2009)
– PSE (B6‑0042/2009)
– Verts/ALE (B6‑0043/2009)
– PPE-DE (B6‑0044/2009)
– UEN (B6‑0045/2009)
– GUE/NGL (B6‑0053/2009)
o štátnom prevrate v Guinei
NÁVRH UZNESENIA
PE 416.156   B6-0033/2009
7. januára 2009
XML  PDF  WORD 
ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Karl von Wogau, Filip Kaczmarek a Charles Tannock v mene skupiny PPE-DE,
Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti a Thijs Berman v mene skupiny PSE,
Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke a Thierry Cornillet v mene skupiny ALDE,
Mikel Irujo Amezaga v mene skupiny Verts/ALE,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Konrad Szymański v mene skupiny UEN,
Luisa Morgantini a Eva-Britt Svensson
v mene skupiny GUE/NGL,
o situácii v Africkom rohu
1 2 3 4 5 6 7 8
Právne oznámenie