Predlogi resolucije
Rezultati: 79 za besede: "6. mandat, Gomes Ana"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 423.130   B6-0247/2009
21. aprila 2009
XML  PDF  WORD 
z zahtevo za vključitev razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države v dnevni red
v skladu s členom 115 poslovnika,
ki ga predlagata Pasqualina Napoletano in Ana Maria Gomes
v imenu skupine PSE
o humanitarnih razmerah oseb, nastanjenih v taboru v Ašrafu
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 423.125/01   RC-B6-0242/2009
22. aprila 2009
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt in Filip Kaczmarek v imenu skupine PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes in Thijs Berman v imenu skupine PSE
– Marco Cappato in Marios Matsakis v imenu skupine ALDE
– Adam Bielan, Eoin Ryan in Hanna Foltyn-Kubicka v imenu skupine UEN
– Mikel Irujo Amezaga in Marie Anne Isler Béguin v imenu skupine Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– PSE (B6‑0242/2009)
– PPE-DE (B6‑0243/2009)
– Verts/ALE (B6‑0244/2009)
– GUE/NGL (B6‑0245/2009)
– ALDE (B6‑0253/2009)
– UEN (B6‑0255/2009)
o pomoči Posebnemu sodišču za Sierro Leone
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.125   B6-0242/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman
on behalf of the PSE Group
on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 423.121   B6-0198/2009
22 avril 2009
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
au nom du groupe PSE
sur les droits des femmes en Afghanistan
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23. aprila 2009
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes in Emilio Menéndez del Valle v imenu skupine PSE
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska in Hanna Foltyn-Kubicka v imenu skupine UEN
– Raül Romeva i Rueda in Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE
– André Brie, Vittorio Agnoletto in Luisa Morgantini v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
o pravicah žensk v Afganistanu
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.389   B6-0128/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.377   B6-0116/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in Guinea-Bissau
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 416.163/01   RC-B6-0038/2009
14. januarja 2009
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė in Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes in Thijs Berman v imenu skupine PSE
– Marios Matsakis, Frédérique Ries in Marielle De Sarnez v imenu skupine ALDE
– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka in Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN
– Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– ALDE (B6‑0038/2009)
– PSE (B6‑0046/2009)
– Verts/ALE (B6‑0047/2009)
– PPE-DE (B6‑0048/2009)
– UEN (B6‑0050/2009)
– GUE/NGL (B6‑0055/2009)
o svobodi tiska v Keniji
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 416.162/01   RC-B6-0037/2009
14. januarja 2009
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 115(5) poslovnika, ki ga predlagajo:
– Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola in Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE
– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman in Catherine Neris v imenu skupine PSE
– Marios Matsakis, Thierry Cornillet in Johan Van Hecke v imenu skupine ALDE
– Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska in Mieczysław Edmund Janowski v imenu skupine UEN
– Marie-Hélène Aubert v imenu skupine Verts/ALE
– Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– ALDE (B6‑0037/2009)
– PSE (B6‑0042/2009)
– Verts/ALE (B6‑0043/2009)
– PPE-DE (B6‑0044/2009)
– UEN (B6‑0045/2009)
– GUE/NGL (B6‑0053/2009)
o državnem udaru v Gvineji
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 416.156   B6-0033/2009
7. januarja 2009
XML  PDF  WORD 
k izjavi Sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Karl von Wogau, Filip Kaczmarek in Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE,
Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti in Thijs Berman v imenu skupine PSE,
Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke in Thierry Cornillet v imenu skupine ALDE,
Mikel Irujo Amezaga v imenu skupine Verts/ALE,
Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki in Konrad Szymański v imenu skupine UEN,
Luisa Morgantini in Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL
o razmerah na Afriškem rogu
1 2 3 4 5 6 7 8
Pravno obvestilo