Förslag till resolution
79 träff(ar) för "6:e valperioden, Gomes Ana"  
Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).
1 2 3 4 5 6 7 8
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 423.130   B6-0247/2009
21 april 2009
XML  PDF  WORD 
med begäran om uppförande på föredragningslistan för debatten om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen
från Pasqualina Napoletano och Ana Maria Gomes
för PSE-gruppen
om den humanitära situationen för Camp Ashraf-invånarna
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 423.125/01   RC-B6-0242/2009
22 april 2009
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt and Filip Kaczmarek för PPE‑DE‑gruppen
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes och Thijs Berman för PSE-gruppen
– Marco Cappato och Marios Matsakis för ALDE-gruppen
– Adam Bielan, Eoin Ryan och Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen
– Mikel Irujo Amezaga och Marie Anne Isler Béguin för Verts/ALE-gruppen
– Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PSE (B6‑0242/2009)
– PPE-DE (B6‑0243/2009)
– Verts/ALE (B6‑0244/2009)
– GUE/NGL (B6‑0245/2009)
– ALDE (B6‑0253/2009)
– UEN (B6‑0255/2009)
om stöd för den särskilda domstolen för Sierra Leone
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 423.125   B6-0242/2009
22 April 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Thijs Berman
on behalf of the PSE Group
on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PE 423.121   B6-0198/2009
22 avril 2009
XML  PDF  WORD 
déposée avec demande d'inscription à l'ordre du jour du débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit
conformément à l'article 115 du règlement
par Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
au nom du groupe PSE
sur les droits des femmes en Afghanistan
NB : Cette proposition de résolution n'est disponible que dans sa langue originale
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 423.120/01   RC-B6-0197/2009
23 april 2009
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė och Bernd Posselt, för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes och Emilio Menéndez del Valle, för PSE-gruppen
– Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi och Marielle De Sarnez, för ALDE-gruppen
– Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska och Hanna Foltyn-Kubicka, för UEN-gruppen
– Raül Romeva i Rueda och Angelika Beer, för Verts/ALE-gruppen
– André Brie, Vittorio Agnoletto och Luisa Morgantini, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– UEN (B6‑0197/2009)
– PSE (B6‑0198/2009)
– PPE-DE (B6‑0199/2009)
– Verts/ALE (B6‑0200/2009)
– GUE/NGL (B6‑0241/2009)
– ALDE (B6‑0252/2009)
om kvinnors rättigheter i Afghanistan
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.389   B6-0128/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson
on behalf of the PSE Group
on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 420.377   B6-0116/2009
10 March 2009
XML  PDF  WORD 
with request for inclusion in the agenda for the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law
pursuant to Rule 115 of the Rules of Procedure
by Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle
on behalf of the PSE Group
on the situation in Guinea-Bissau
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 416.163/01   RC-B6-0038/2009
14 januari 2009
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė och Tadeusz Zwiefka, för PPE‑DE‑gruppen
– Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes och Thijs Berman, för PSE-gruppen
– Marios Matsakis, Frédérique Ries och Marielle De Sarnez, för ALDE-gruppen
– Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn‑Kubicka och Ryszard Czarnecki, för UEN-gruppen
– Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen
– Vittorio Agnoletto, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– ALDE (B6-0038/2009)
– PSE (B6-0046/2009)
– Verts/ALE (B6-0047/2009)
– PPE-DE (B6-0048/2009)
– UEN (B6-0050/2009)
– GUE/NGL (B6-0055/2009)
om pressfriheten i Kenya
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 416.162/01   RC-B6-0037/2009
14 januari 2009
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen från
– Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola och Bernd Posselt, för PPE-DE-gruppen
– Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman och Catherine Neris, för PSE-gruppen
– Marios Matsakis, Thierry Cornillet och Johan Van Hecke, för ALDE-gruppen
– Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska och Mieczysław Edmund Janowski, för UEN-gruppen
– Marie-Hélène Aubert, för Verts/ALE-gruppen
– Vittorio Agnoletto, för GUE/NGL-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– ALDE (B6‑0037/2009)
– PSE (B6‑0042/2009)
– Verts/ALE (B6‑0043/2009)
– PPE-DE (B6‑0044/2009)
– UEN (B6‑0045/2009)
– GUE/NGL (B6‑0053/2009)
om statskuppen i Guinea
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 416.156   B6-0033/2009
7 januari 2009
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Karl von Wogau, Filip Kaczmarek och Charles Tannock för PPE‑DE‑gruppen
från Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie‑Arlette Carlotti och Thijs Berman för PSE-gruppen
från Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke och Thierry Cornillet för ALDE-gruppen
från Mikel Irujo Amezaga för Verts/ALE-gruppen
från Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki och Konrad Szymański för UEN-gruppen
från Luisa Morgantini och Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen
om situationen på Afrikas horn
1 2 3 4 5 6 7 8
Rättsligt meddelande