Resolutsioonide ettepanekud
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Pirilli Umberto" kohta leiti 12 vaste(t)  
Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).
1 2
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 382.951   B6-0023/2007
7. märts 2007
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 113
Esitaja(d): Hon Angelilli, Muscardini, Mussolini, Napoletano, Sbarbati, Zappalà, Poli Bortone, Locatelli, Toia, Sartori, Antoniozzi, Battilocchio, Casini, Foglietta, Morgantini, Pistelli, Tajani, Castiglione, Cocilovo, Fava, Musotto, Musumeci, Andria, Lavarra, Losco, Patriciello, Pirilli, Pittella, Romagnoli, Ventre, Veraldi, Agnoletto, Borghezio, Chiesa, Frassoni, La Russa, Panzeri, Podestà, Susta, Vincenzi, Berlato, Braghetto, Brunetta, Carollo, Kusstatscher, Prodi, Tatarella, Veneto, Mauro, Mantovani, Musacchio, Camre ja Vaidere
Videomäng „Rule of Rose” müügi ja levitamise keelamine Euroopas ning laste ja alaealiste Euroopa järelevalvekeskuse loomine
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 378.404   B6-0511/2006
25. september 2006
XML  PDF  WORD 
suuliselt vastatava küsimuse B6‑0430/2006 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d): Etelka Barsi-Pataky fraktsiooni PPE-DE nimel,
Norbert Glante fraktsiooni PSE nimel,
Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel,
Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Jaromír Kohlíček, Vladimír Remek, Umberto Guidoni ja Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Umberto Pirilli ja Eugenijus Maldeikis fraktsiooni UEN nimel
Ülevaade Galileo programmi arengust
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 377.276/RC.1   RC-B6-0387/2006
5. juuli 2006
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– Ria Oomen-Ruijten ja José Albino Silva Peneda fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Martin Schulz, Stephen Hughes, Jan Andersson, Joel Hasse Ferreira, Jean Louis Cottigny, Alain Hutchinson, Edite Estrela ja Jamila Madeira fraktsiooni PSE nimel,
– Jorgo Chatzimarkakis fraktsiooni ALDE nimel,
– Eugenijus Maldeikis,Umberto Pirilli ja Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PSE (B6‑0387/2006)
– PPE-DE (B6‑0388/2006)
– ALDE (B6‑0389/2006)
Ettevõtete ümberkorraldamise majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed Euroopas
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 371.619   B6-0192/2006
15 March 2006
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0009/2006
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański and Inese Vaidere
on behalf of the UEN Group
on security of energy supply
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 371.615/RC.1   RC-B6-0189/2006
20. märts 2006
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski ja Alejo Vidal-Quadras Roca fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe ja Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel,
– Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia ja Vittorio Prodi fraktsiooni ALDE nimel,
– Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts ja Inese Vaidere fraktsiooni UEN nimel,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– ALDE (B6‑0189/2006)
– UEN (B6‑0192/2006)
– PPE-DE (B6‑0198/2006)
– PSE (B6‑0202/2006)
Euroopa Liidu energiavarustuse kindlus
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.911   B6-0491/2005
21 September 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Guntars Krasts and Roberts Zīle
on behalf of the UEN Group
on the increase in the price of oil and oil dependency
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 357.275   B6-0227/2005
6 April 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the European Council report and Commission statement
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta, Umberto Pirilli and Konrad Szymański
on behalf of the UEN Group
on the outcome of the European Council meeting held in Brussels on 22-23 March 2005
RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PE 357.272/RC.1   RC-B6-0225/2005
12. aprill 2005
XML  PDF  WORD 
Vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 4 esitanud
– Hans-Gert Poettering, Marianne Thyssen, John Bowis, Alexander Radwan ja João de Deus Pinheiro fraktsiooni PPE-DE nimel,
– Martin Schulz, Hannes Swoboda ja Robert Goebbels fraktsiooni PSE nimel,
– Lena Ek ja Wolf Klinz fraktsiooni ALDE nimel,
– Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Liam Aylward ja Guntars Krasts fraktsiooni UEN nimel,
asendades järgnevate fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
– PSE (B6‑0225/2005),
– PPE-DE (B6‑0226/2005),
– UEN (B6‑0227/2005),
– ALDE (B6‑0228/2005).
Euroopa Ülemkogu 22.-23. märtsi 2005 Brüsseli kohtumise tulemused
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 354.230   B6-0107/2005
16 February 2005
XML  PDF  WORD 
further to Questions for Oral Answer B6‑0005/2005 and B6‑0006/2005
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan and Umberto Pirilli
on behalf of the UEN Group
on action against hunger and poverty
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 354.188   B6-0093/2005
10. veebruar 2005
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 113
Esitajad: Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Romano Maria La Russa, Sergio Berlato, Alessandro Foglietta ja Salvatore Tatarella
Teema: Vanglatöötajate töö raskeks tööks tunnistamine
1 2
Õigusalane teave