Päätöslauselmaesitykset
12 osumaa haulle "6. vaalikausi, Pirilli Umberto"  
1 2
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 382.951   B6-0023/2007
7. maaliskuuta 2007
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 113 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Alessandra Mussolini, Pasqualina Napoletano, Luciana Sbarbati, Stefano Zappalà, Adriana Poli Bortone, Pia Elda Locatelli, Patrizia Toia, Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Alessandro Battilocchio, Carlo Casini, Alessandro Foglietta, Luisa Morgantini, Lapo Pistelli, Antonio Tajani, Giuseppe Castiglione, Luigi Cocilovo, Giovanni Claudio Fava, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Alfonso Andria, Vincenzo Lavarra, Andrea Losco, Aldo Patriciello, Umberto Pirilli, Gianni Pittella, Luca Romagnoli, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Agnoletto, Mario Borghezio, Giulietto Chiesa, Monica Frassoni, Romano Maria La Russa, Pier Antonio Panzeri, Guido Podestà, Gianluca Susta, Marta Vincenzi, Sergio Berlato, Iles Braghetto, Renato Brunetta, Giorgio Carollo, Sepp Kusstatscher, Vittorio Prodi, Salvatore Tatarella, Armando Veneto, Mario Mauro, Mario Mantovani, Roberto Musacchio, Mogens N.J. Camre ja Inese Vaidere
"Rule of Rose" -videopelin myynnin ja levityksen kieltämisestä Euroopassa sekä lasten ja alaikäisten eurooppalaisen seurantakeskuksen perustamisesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 378.404   B6-0511/2006
25. syyskuuta 2006
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0430/2006 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Etelka Barsi-Pataky PPE-DE-ryhmän puolesta
Norbert Glante PSE-ryhmän puolesta
Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta
Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jaromír Kohlíček, Vladimír Remek, Umberto Guidoni ja Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta
Umberto Pirilli ja Eugenijus Maldeikis UEN-ryhmän puolesta
Galileo-ohjelman tilannekatsauksesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 377.276/RC.1   RC-B6-0387/2006
5. heinäkuuta 2006
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Ria Oomen-Ruijten ja José Albino Silva Peneda PPE-DE-ryhmän puolesta
– Martin Schulz, Stephen Hughes, Jan Andersson, Joel Hasse Ferreira, Jean Louis Cottigny, Alain Hutchinson, Edite Estrela ja Jamila Madeira PSE-ryhmän puolesta
– Jorgo Chatzimarkakis ALDE-ryhmän puolesta
– Eugenijus Maldeikis, Umberto Pirilli ja Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– PSE (B6‑0376/2006)
– PPE-DE (B6‑0388/2006)
– ALDE (B6‑0389/2006)
yritysten uudelleenjärjestelyjen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista Euroopassa
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 371.619   B6-0192/2006
15. maaliskuuta 2006
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0009/2006 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański ja Inese Vaidere
UEN-ryhmän puolesta
energiahuoltovarmuudesta
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 371.615/RC.1   RC-B6-0189/2006
20. maaliskuuta 2006
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski ja Alejo Vidal‑Quadras Roca PPE-DE-ryhmän puolesta
– Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe ja Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta
– Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia ja Vittorio Prodi ALDE‑ryhmän puolesta
– Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– ALDE (B6‑0189/2006)
– UEN (B6‑0192)
– PPE-DE (B6‑2006)
– PSE (B6‑0198/2006)
energiahuollon varmuudesta Euroopan unionissa
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 361.911   B6-0491/2005
21. syyskuuta 2005
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Guntars Krasts ja Roberts Zīle
UEN-ryhmän puolesta
öljyn hinnan noususta ja öljyriippuvuudesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 357.275   B6-0227/2005
6. huhtikuuta 2005
XML  PDF  WORD 
Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta, Umberto Pirilli ja Konrad Szymański
UEN-ryhmän puolesta
Brysselissä 22.–23. maaliskuuta 2005 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 357.272/RC.1   RC-B6-0225/2005
12. huhtikuuta 2005
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan mukaisesti
– Hans-Gert Poettering, Marianne Thyssen, John Bowis, Alexander Radwan ja João de Deus Pinheiro PPE-DE-ryhmän puolesta
– Martin Schulz, Hannes Swoboda ja Robert Goebbels PSE-ryhmän puolesta
– Lena Ek ja Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta
– Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Liam Aylward ja Guntars Krasts UEN-ryhmän puolesta
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
– PSE (B6‑0225/2005)
– PPE-DE (B6‑0226/2005)
– UEN (B6‑0227/2005)
– ALDE (B6‑0228/2005)
Brysselissä 22.–23. maaliskuuta 2005 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 354.230   B6-0107/2005
16. helmikuuta 2005
XML  PDF  WORD 
suullisesti vastattavien kysymysten B6‑0005/2005 ja B6‑0006/2005 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan ja Umberto Pirilli
UEN-ryhmän puolesta
toimista nälkää ja köyhyyttä vastaan
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 354.188   B6-0093/2005
10. helmikuuta 2005
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 113 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Romano Maria La Russa, Sergio Berlato, Alessandro Foglietta ja Salvatore Tatarella
vankilahenkilöstön työn tunnustamisesta raskaaksi työksi
1 2
Oikeudellinen huomautus