Ontwerpresoluties
12 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Pirilli Umberto"  
1 2
ONTWERPRESOLUTIE
PE 382.951   B6-0023/2007
7 maart 2007
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 113 van het Reglement
door de leden Angelilli, Muscardini, Mussolini, Napoletano, Sbarbati, Zappalà, Poli Bortone, Locatelli, Toia, Sartori, Antoniozzi, Battilocchio, Casini, Foglietta, Morgantini, Pistelli, Tajani, Castiglione, Cocilovo, Fava, Musotto, Musumeci, Andria, Lavarra, Losco, Patriciello, Pirilli, Pittella, Romagnoli, Ventre, Veraldi, Agnoletto, Borghezio, Chiesa, Frassoni, La Russa, Panzeri, Podestà, Susta, Vincenzi, Berlato, Braghetto, Brunetta, Carollo, Kusstatscher, Prodi, Tatarella, Veneto, Mauro, Mantovani, Musacchio, Camre en Vaidere
over de instelling van een verbod op de verkoop en distributie in Europa van het videospel "Rule of Rose" en de oprichting van een Europees waarnemingscentrum voor kinderen en minderjarigen
ONTWERPRESOLUTIE
PE 378.404   B6-0511/2006
25 september 2006
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6‑0430/06
ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement
door Etelka Barsi-Pataky, namens de PPE-DE-Fractie, Norbert Glante, namens de PSE-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Kohlíček, Vladimír Remek, Umberto Guidoni en Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, en Umberto Pirilli en Eugenijus Maldeikis, namens de UEN-Fractie
over de stand van zaken betreffende het programma Galileo
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 377.276/RC.1   RC-B6-0387/2006
5 juli 2006
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
– Ria Oomen-Ruijten en José Albino Silva Peneda, namens de PPE-DE-Fractie
– Martin Schulz, Stephen Hughes, Jan Andersson, Joel Hasse Ferreira, Jean Louis Cottigny, Alain Hutchinson, Edite Estrela en Jamila Madeira, namens de PSE-Fractie
– Jorgo Chatzimarkakis, namens de ALDE-Fractie
– Eugenijus Maldeikis, Umberto Pirilli en Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PSE (B6‑0387/2006)
– PPE-DE (B6‑0388/2006)
– ALDE (B6‑0389/2006)
over de economische en sociale gevolgen van de herstructurering van bedrijven in Europa
ONTWERPRESOLUTIE
PE 371.619   B6-0192/2006
15 maart 2006
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de vraag voor mondeling antwoord B6-0009/2006
ingevolge artikel 108, lid 5 van het Reglement
door Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański en Inese Vaidere
namens de UEN-Fractie
over de zekerheid van de energievoorziening
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 371.615/RC.1   RC-B6-0189/2006
20 maart 2006
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4 van het Reglement door
– Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski en Alejo Vidal-Quadras Roca, namens de PPE-DE-Fractie
– Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe en Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie
– Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia en Vittorio Prodi, namens de ALDE-Fractie
– Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– ALDE (B6‑0189/2006)
– UEN (B6‑0192/2006)
– PPE-DE (B6‑0198/2006)
– PSE (B6‑0202/2006)
over de veiligstelling van de energievoorziening in de Europese Unie
ONTWERPRESOLUTIE
PE 361.911   B6-0491/2005
21 september 2005
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Guntars Krasts en Roberts Zīle
namens de UEN-Fractie
over stijging van de aardolieprijs en de aardolieafhankelijkheid
ONTWERPRESOLUTIE
PE 357.275   B6-0227/2005
6 april 2005
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van het debat over het verslag van de Europese Raad en de verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2 van het Reglement
door Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta, Umberto Pirilli en Konrad Szymański
namens de UEN-Fractie
over de resultaten van de zitting van de Europese Raad te Brussel op 22/23 maart 2005
GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
PE 357.272/RC.1   RC-B6-0225/2005
12 april 2005
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 4, van het Reglement door
– Hans-Gert Poettering, Marianne Thyssen, John Bowis, Alexander Radwan en João de Deus Pinheiro, namens de PPE-DE-Fractie
– Martin Schulz, Hannes Swoboda en Robert Goebbels, namens de PSE-Fractie
– Lena Ek en Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie
– Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Liam Aylward en Guntars Krasts, namens de UEN-Fractie
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de volgende fracties:
– PSE (B6‑0225/2005)
– PPE-DE (B6‑0226/2005)
– UEN (B6‑0227/2005)
– ALDE (B6‑0228/2005)
over de resultaten van de vergadering van de Europese Raad van 22 en 23 maart 2005 in Brussel
ONTWERPRESOLUTIE
PE 354.230   B6-0107/2005
16 februari 2005
XML  PDF  WORD 
naar aanleiding van de vragen voor mondeling antwoord B6‑0005/2005 en B6-0006/2005
ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het Reglement
door Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan en Umberto Pirilli
namens de UEN­Fractie
over de bestrijding van honger en armoede
ONTWERPRESOLUTIE
PE 354.188   B6-0093/2005
10 februari 2005
XML  PDF  WORD 
ingediend overeenkomstig artikel 113 van het Reglement
door Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Romano Maria La Russa, Sergio Berlato, Alessandro Foglietta en Salvatore Tatarella
over de erkenning van het werk van personeel van penitentiaire inrichtingen als slopend werk
1 2
Juridische mededeling