Predlogi resolucije
Rezultati: 12 za besede: "6. mandat, Pirilli Umberto"  
Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).
1 2
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 382.951   B6-0023/2007
7. marca 2007
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 113 Poslovnika,
ki ga vlagajo Hon Angelilli, Muscardini, Mussolini, Napoletano, Sbarbati, Zappalà, Poli Bortone, Locatelli, Toia, Sartori, Antoniozzi, Battilocchio, Casini, Foglietta, Morgantini, Pistelli, Tajani, Castiglione, Cocilovo, Fava, Musotto, Musumeci, Andria, Lavarra, Losco, Patriciello, Pirilli, Pittella, Romagnoli, Ventre, Veraldi, Agnoletto, Borghezio, Chiesa, Frassoni, La Russa, Panzeri, Podestà, Susta, Vincenzi, Berlato, Braghetto, Brunetta, Carollo, Kusstatscher, Prodi, Tatarella, Veneto, Mauro, Mantovani, Musacchio, Camre in Vaidere
o prepovedi prodaje in distribucije videoigre „Rule of Rose” in ustanovitvi Evropskega observatorija za otroke in mladoletnike
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 378.404   B6-0511/2006
25. septembra 2006
XML  PDF  WORD 
k vprašanju za ustni odgovor B6‑0430/2006
v skladu s členom 108(5) Poslovnika,
ki ga vlagajo Etelka Barsi-Pataky v imenu skupine PPE-DE,
Norbert Glante v imenu skupine PSE,
Fiona Hall v imenu skupine ALDE,
Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE,
Jaromír Kohlíček, Vladimír Remek, Umberto Guidoni in Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL,
Umberto Pirilli in Eugenijus Maldeikis v imenu skupine UEN
o pregledu stanja programa Galileo
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 377.276/RC.1   RC-B6-0387/2006
5. julija 2006
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 103(4) Poslovnika, ki ga vlagajo:
– Ria Oomen-Ruijten in José Albino Silva Peneda v imenu skupine PPE-DE
– Martin Schulz, Stephen Hughes, Jan Andersson, Joel Hasse Ferreira, Jean Louis Cottigny, Alain Hutchinson, Edite Estrela in Jamila Madeira v imenu skupine PSE
– Jorgo Chatzimarkakis v imenu skupine ALDE
– Eugenijus Maldeikis, Umberto Pirilli in Roberta Angelilli v imenu skupine UEN
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– PSE (B6‑0387/2006)
– PPE-DE (B6‑0388/2006)
– ALDE (B6‑0389/2006)
o ekonomskih in socialnih posledicah prestrukturiranja podjetij v Evropi
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 371.619   B6-0192/2006
15 March 2006
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0009/2006
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański and Inese Vaidere
on behalf of the UEN Group
on security of energy supply
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 371.615/RC.1   RC-B6-0189/2006
20. marca 2006
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 108(5) Poslovnika, ki ga vlagajo:
– Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski in Alejo Vidal-Quadras Roca v imenu skupine PPE-DE
– Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe in Pasqualina Napoletano v imenu skupine PSE
– Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia in Vittorio Prodi v imenu skupine ALDE
– Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts in Inese Vaidere v imenu skupine UEN
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– ALDE (B6‑0189/2006)
– UEN (B6‑0192/2006)
– PPE-DE (B6‑0198/2006)
– PSE (B6‑0202/2006)
o zanesljivosti oskrbe z energijo v Evropski uniji
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.911   B6-0491/2005
21 September 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on statements by the Council and Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Guntars Krasts and Roberts Zīle
on behalf of the UEN Group
on the increase in the price of oil and oil dependency
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 357.275   B6-0227/2005
6 April 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the European Council report and Commission statement
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta, Umberto Pirilli and Konrad Szymański
on behalf of the UEN Group
on the outcome of the European Council meeting held in Brussels on 22-23 March 2005
PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PE 357.272/RC.1   RC-B6-0225/2005
12. aprila 2005
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 103(4) Poslovnika, ki ga vlagajo:
– Hans-Gert Poettering, Marianne Thyssen, John Bowis, Alexander Radwan in João de Deus Pinheiro v imenu skupine PPE-DE
– Martin Schulz, Hannes Swoboda in Robert Goebbels v imenu skupine PSE
– Lena Ek in Wolf Klinz v imenu skupine ALDE
– Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Liam Aylward in Guntars Krasts v imenu skupine UEN
in ki nadomesti predloge naslednjih političnih skupin:
– PSE (B6‑0225/2005)
– PPE-DE (B6‑0226/2005)
– UEN (B6‑0227/2005)
– ALDE (B6‑0228/2005)
o izidu zasedanja Evropskega sveta v Bruslju 22. in 23. marca 2005
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 354.230   B6-0107/2005
16 February 2005
XML  PDF  WORD 
further to Questions for Oral Answer B6‑0005/2005 and B6‑0006/2005
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan and Umberto Pirilli
on behalf of the UEN Group
on action against hunger and poverty
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 354.188   B6-0093/2005
10. februarja 2005
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 113 Poslovnika,
ki ga vlagajo Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Romano Maria La Russa, Sergio Berlato, Alessandro Foglietta in Salvatore Tatarella
o priznanju napornega dela zaporniških uslužbencev
1 2
Pravno obvestilo