Förslag till resolution
12 träff(ar) för "6:e valperioden, Pirilli Umberto"  
1 2
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 382.951   B6-0023/2007
7 mars 2007
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 113 i arbetsordningen
från Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Alessandra Mussolini, Pasqualina Napoletano, Luciana Sbarbati, Stefano Zappalà, Adriana Poli Bortone, Pia Elda Locatelli, Patrizia Toia, Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Alessandro Battilocchio, Carlo Casini, Alessandro Foglietta, Luisa Morgantini, Lapo Pistelli, Antonio Tajani, Giuseppe Castiglione, Luigi Cocilovo, Giovanni Claudio Fava, Francesco Musotto, Sebastiano (Nello) Musumeci, Alfonso Andria, Vincenzo Lavarra, Andrea Losco, Aldo Patriciello, Umberto Pirilli, Gianni Pittella, Luca Romagnoli, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Agnoletto, Mario Borghezio, Giulietto Chiesa, Monica Frassoni, Romano Maria La Russa, Pier Antonio Panzeri, Guido Podestà, Gianluca Susta, Marta Vincenzi, Sergio Berlato, Iles Braghetto, Renato Brunetta, Giorgio Carollo, Sepp Kusstatscher, Vittorio Prodi, Salvatore Tatarella, Armando Veneto, Mario Mauro, Mario Mantovani, Roberto Musacchio, Mogens N.J. Camre och Inese Vaidere
om förbud mot försäljning och distribution i Europa av TV-spelet ”Rule of Rose” och inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av barn- och ungdomsfrågor
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 378.404   B6-0511/2006
25 september 2006
XML  PDF  WORD 
till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0430/2006
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Etelka Barsi-Pataky för PPE‑DE-gruppen,
Norbert Glante för PSE‑gruppen,
Fiona Hall för ALDE-gruppen,
Eva Lichtenberg för Verts/Ale‑gruppen,
Jaromír Kohlíček, Vladimír Remek, Umberto Guidoni och Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen,
Umberto Pirilli och Eugenijus Maldeikis för UEN‑gruppen
om en lägesbeskrivning för Galileoprogrammet
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 377.276/RC.1   RC-B6-0387/2006
5 juli 2006
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– Ria Oomen-Ruijten och José Albino Silva Peneda för PPE-DE-gruppen
– Martin Schulz, Stephen Hughes, Jan Andersson, Joel Hasse Ferreira, Jean Louis Cottigny, Alain Hutchinson, Edite Estrela och Jamila Madeira för PSE‑gruppen
– Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen
– Eugenijus Maldeikis, Umberto Pirilli och Roberta Angelilli för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PSE (B6‑0387/2006)
– PPE-DE (B6‑0388/2006)
– ALDE (B6‑0389/2006)
om ekonomiska och sociala konsekvenser av industriella omstruktureringar i Europa
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 371.619   B6-0192/2006
15 mars 2006
XML  PDF  WORD 
till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0009/2006
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Cristiana Muscardini, Guntars Krasts, Umberto Pirilli, Konrad Szymański och Inese Vaidere
för UEN-gruppen
om trygg energiförsörjning
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 371.615/RC.1   RC-B6-0189/2006
20 mars 2006
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– Giles Chichester, Paul Rübig, Jacek Emil Saryusz-Wolski och Alejo Vidal‑Quadras Roca, för PPE-DE-gruppen
– Robert Goebbels, Reino Paasilinna, Mechtild Rothe och Pasqualina Napoletano, för PSE-gruppen
– Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze, Patrizia Toia och Vittorio Prodi, för ALDE-gruppen
– Konrad Szymański, Cristiana Muscardini, Umberto Pirilli, Guntars Krasts och Inese Vaidere, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– ALDE (B6‑0189/2006)
– UEN (B6‑0192/2006)
– PPE-DE (B6‑0198/2006)
– PSE (B6‑0202/2006)
om tryggad energiförsörjning i Europeiska unionen
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 361.911   B6-0491/2005
21 september 2005
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Guntars Krasts och Roberts Zīle
för UEN-gruppen
om stigande oljepriser och oljeberoende
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 357.275   B6-0227/2005
6 april 2005
XML  PDF  WORD 
till följd av uttalandena av Europeiska rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta, Umberto Pirilli och Konrad Szymański
för UEN-gruppen
om resultatet av Europeiska rådets möte i Bryssel den 22–23 mars 2005
GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 357.272/RC.1   RC-B6-0225/2005
12 april 2005
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 103.4 i arbetsordningen från
– Hans-Gert Poettering, Marianne Thyssen, John Bowis, Alexander Radwan och João de Deus Pinheiro, för PPE-DE-gruppen
– Martin Schulz, Hannes Swoboda och Robert Goebbels, för PSE-gruppen
– Lena Ek och Wolf Klinz, för ALDE-gruppen
– Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Liam Aylward och Guntars Krasts, för UEN-gruppen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
– PSE (B6‑0225/2005)
– PPE-DE (B6‑0226/2005)
– UEN (B6‑0227/2005)
– ALDE (B6‑0228/2005)
om resultatet av Europeiska rådets möte i Bryssel den 22-23 mars 2005
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 354.230   B6-0107/2005
16 februari 2005
XML  PDF  WORD 
till följd av frågorna för muntligt besvarande B6‑0005/2005 och B6‑0006/2005
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan och Umberto Pirilli
för UEN-gruppen
om åtgärder mot svält och fattigdom
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 354.188   B6-0093/2005
10 februari 2005
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 113 i arbetsordningen
från Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sebastiano Musumeci, Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Romano Maria La Russa, Sergio Berlato, Alessandro Foglietta och Salvatore Tatarella
om erkännande av det tunga arbete som aktörer inom kriminalvården utför
1 2
Rättsligt meddelande