Предложения за резолюции
1 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, POPA Nicolae Vlad"  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 416.112   B6-0625/2008
11 декември 2008 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 113 от правилника
от Nicolae Vlad Popa
за изследванията, провеждани от ЕС в областта на усъвършенстваните геотермални системи
Правна информация