Προτάσεις ψηφίσματος
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, POPA Nicolae Vlad"  
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PE 416.112   B6-0625/2008
11 Δεκεμβρίου 2008
XML  PDF  WORD 
σύμφωνα με το άρθρο 113 του Κανονισμού
του Nicolae Vlad Popa
σχετικά με την έρευνα της ΕΕ στον τομέα των ενισχυμένων γεωθερμικών συστημάτων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου