Rezoliucijos pasiūlymai
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, POPA Nicolae Vlad"  
PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PE 416.112   B6-0625/2008
2008 m. gruodžio 11 d.
XML  PDF  WORD 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnį
pateikė Nicolae Vlad Popa
ES pažangiųjų geoterminių sistemų tyrimai
Teisinis pranešimas