Návrhy uznesenia
Výsledky: 1 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, POPA Nicolae Vlad"  
NÁVRH UZNESENIA
PE 416.112   B6-0625/2008
11. decembra 2008
XML  PDF  WORD 
ktorý v súlade s článkom 113 rokovacieho poriadku
predkladá Nicolae Vlad Popa
o výskume EÚ v oblasti vyspelých geotermálnych systémov
Právne oznámenie