Förslag till resolution
1 träff(ar) för "6:e valperioden, POPA Nicolae Vlad"  
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PE 416.112   B6-0625/2008
11 december 2008
XML  PDF  WORD 
i enlighet med artikel 113 i arbetsordningen
från Nicolae Vlad Popa
om EU:s forskning om förbättrade geotermiska system
Rättsligt meddelande