Návrhy usnesení
7 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Busk Niels"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
NÁVRH USNESENÍ,
PE 401.565   B6-0232/2008
14. května 2008
XML  PDF  WORD 
který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė a Niels Busk
za skupinu ALDE,
o rostoucích cenách potravin v EU a v rozvojových zemích
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 401.540/01   RC-B6-0217/2008
19. května 2008
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předkládá(předkládají)
– John Bowis, Mairead McGuinness a Maria Martens za skupinu PPE-DE
– Hannes Swoboda a Alain Hutchinson za skupinu PSE
– Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė a Niels Busk za skupinu ALDE
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE
– Ryszard Czarnecki, Eoin Ryan, Adam Bielan a Sergio Berlato za skupinu UEN
– Luisa Morgantini a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– PSE (B6‑0217/2008)
– Verts/ALE (B6‑0221/2008)
– PPE-DE (B6‑0222/2008)
– UEN (B6‑0225/2008)
– GUE/NGL (B6‑229/2008)
– ALDE (B6‑0232/2008)
o rostoucích cenách potravin v EU a v rozvojových zemích
NÁVRH USNESENÍ,
PE 396.040   B6-0403/2007
22. října 2007
XML  PDF  WORD 
který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6‑0321/2007
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají Niels Busk, Kyösti Virrankoski a Willem Schuth,
za skupinu ALDE
o zvýšení cen potravin
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 396.037/01   RC-B6-0400/2007
24. října 2007
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu předkládá(předkládají)
– Joseph Daul, Lutz Goepel, Neil Parish, Struan Stevenson, Esther De Lange, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Mairead McGuinness, James Nicholson a Agnes Schierhuber za skupinu PPE-DE
– Luis Manuel Capoulas Santos za skupinu PSE
– Niels Busk, Kyösti Virrankoski, Willem Schuth, Ona Juknevičienė a Danutė Budreikaitė za skupinu ALDE
– Adam Bielan, Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Gintaras Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski, Liam Aylward, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ryszard Czarnecki a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN
– Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
– PPE-DE (B6‑0400/2007)
– PSE (B6‑0401/2007)
– ALDE (B6‑0403/2007)
– UEN (B6‑0404/2007)
– Verts/ALE (B6‑0405/2007)
o rostoucích cenách krmiv a potravin
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 369.511   B6-0084/2006
25 January 2006
XML  PDF  WORD 
further to Question for Oral Answer B6‑0346/2005
pursuant to Rule 108(5) of the Rules of Procedure
by Philippe Morillon, Elspeth Attwooll, Niels Busk, Jan Mulder and Chris Davies
on behalf of the ALDE Group
on the adoption of management measures for Mediterranean fishery resources
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 361.943   B6-0514/2005
26 September 2005
XML  PDF  WORD 
to wind up the debate on the statement by the Commission
pursuant to Rule 103(2) of the Rules of Procedure
by Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó and Willem Schuth
on behalf of the ALDE Group
on the EU-US wine agreement
SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PE 361.909/RC.1   RC-B6-0489/2005
28. září 2005
XML  PDF  WORD 
který v souladu s čl. 103 odst. 4 jednacího řádu předložili poslanci
– María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling a Giuseppe Castiglione za skupinu PPE-DE
– María Isabel Salinas García, Vincenzo Lavarra a Katerina Batzeli za skupinu PSE
– Anne Laperrouze, Willem Schuth, Jorgo Chatzimarkakis a Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE
– Marie-Hélène Aubert a Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE
– Ilda Figueiredo a Marco Rizzo za skupinu GUE/NGL
– Sergio Berlato, Roberta Angelilli a Sebastiano (Nello) Musumeci za skupinu UEN
a který nahrazuje návrhy předložené níže uvedenými skupinami:
– PPE-DE (B6‑0489/2005)
– PSE (B6‑0511/2005)
– ALDE (B6‑0514/2005)
– Verts/ALE (B6‑0515/2005)
– UEN (B6‑0516/2005)
– GUE/NGL (B6‑0517/2005)
o dohodě o víně mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými
Právní upozornění